Děti potřebují chválit

Datum publikace: 23.04.2013

Kategorie: Batole | Předškoláci | Výchova

Chcete, aby z Vašich dětí vyrostli lidé se zdravou sebedůvěrou? Chvalte je. Kritiku naopak omezte.

Proč děti chválit
Chválení podporuje zdravou sebedůvěru. Chválené děti vnímají sebe samy pozitivně, mají rády své já, což je základním pilířem budování zdravého sebevědomí. Navíc díky častému chválení vzniká mezi dítětem rodičem dobrý vztah. Přemíra kritiky má naproti tomu zcela opačný efekt. Často kritizované děti trpí pocitem nízkého sebevědomí, stejně jako tím, že je rodiče nemají moc rádi, protože nic neudělají dobře.

Jak děti chválit
Dítě chvalte nejlépe ve chvíli, kdy Vás plně vnímá. Kromě přímé chvály odborníci rovněž doporučují nepřímou chválu. Nepřímá chvála je, když chválíte dítě třetí osobě (babičce, kamarádce, tatínkovi), když je dítě nepřímým účastníkem hovoru. V případě nepřímé chvály vlastně předstíráte, že nevíte, že dítě chválení slyší.                   

Chválení s mírou
Samozřejmě, že také v případě chvály platí staré dobré rčení, že nic se nemá přehánět. Pokud by totiž bylo dítě nadměrně chváleno, později mimo rodinu, například ve škole a v zaměstnání, by cítilo rozčarování, že tomu tak není. Pokud vychováváte více dětí, dejte pozor, abyste chválu rovnoměrně rozložili. Rodiče mívají tendenci chválit spíše mladší, méně průrazné dítě, aby ho povzbudili, zapomínají však na to, že po chvále rodičů touží také starší děti, které jsou již samostatnější. Chválit je třeba adekvátně věku. Když totiž chválíte pětileté dítě za něco, co s přehledem zvládne dvouleté, nebere Vaši chválu vážně a chválení ztrácí svůj efekt.    

Tagy: děti potřebují chválit | dětské sebevědomí | chválení dětí | sebevědomí u dětí

Komentáře