Vzdělávací pomůcky a hračky pro děti s autismem

Datum publikace: 21.02.2014

Kategorie: Předškoláci | Školáci | Hry a volný čas | Vývoj dítěte | Hračky pro děti

Autistické děti vnímají svět jinýma očima a tomu je třeba přizpůsobit metody jejich vzdělávání. Speciální didaktické hračky, hry a další pomůcky pro děti s autismem jsou nenahraditelnými pomocníky při vzdělávání dětí trpících touto poruchou. Rodiče, školy, školky a speciální pedagogická centra je nyní mohou pohodlně koupit prostřednictvím specializovaného e-shopu.

Pár slov o autismu
Autismus neboli porucha autistického spektra je závažné celoživotní postižení, které patří mezi poruchy diagnostikované na základě projevů chování. Děti trpící autismem se odlišují od ostatních dětí svým chováním. Odlišné chování je způsobeno odlišným vnímáním světa, předmětů a situací. Pro autisty je obtížné poznat naše nálady, záměry a gesta (například nedokážou pochopit, proč se na ně zlobíme), neumí si představit význam slov (když jim řeknete, že pojedete na výlet, neví přesně, co si před tím mají představit), nechápou smysl společenských konvencí, tudíž nemohou adekvátně reagovat na každodenní situace, neučí se pravidla tak snadno jako ostatní děti. Často ani nedokážou vyjádřit své potřeby. Pro tuto poruchu je dále typický opožděný vývoj řeči, což autistům dále stěžuje možnosti komunikace.

Speciální vzdělávací pomůcky
Naštěstí věda pokročila výrazně kupředu (zjistilo se mimo jiné, že autismus není problém inteligence, naopak mezi těmito lidmi najdeme nemálo géniů) a díky tomu dnes dokážeme lépe pochopit osobnost s poruchou autistického spektra, přizpůsobit jí způsob vzdělávání a umožnit tak její lepší integraci do společnosti. Vzdělávání autistů představuje velice náročný proces vyžadující spoustu zkušeností a trpělivosti, jak speciálních pedagogů, tak rodičů. Základním předpokladem je vzbudit v dítěti zájem o učení a motivovat jej ke spolupráci. Strukturované úkoly a další didaktické pomůcky jsou řešeny takovou formou, aby právě tyto děti zaujaly, pomohly jim přiblížit svět kolem nás, naučily je chápat význam gest atd. Důležitou roli při vzdělávání dětí s autismem hrají také obrázkové knihy a další názorné pomůcky s obrázky pomáhající překonat bariéru způsobenou nedostatkem představivosti.

Didakticka hra

Autistické děti si hrají jinak
Schopnostem a vidění světa dětí s autismem je třeba přizpůsobit také hry. Hra autistického dítěte často mívá charakter manipulace s předměty. Děti baví repetitivní činnosti, mají rády skládanky, puzzle, rovnání a řazení předmětů podle barev či tvarů. Speciální didaktické hry jsou navrženy tak, aby je nejen zabavily, ale také je učily novým věcem. Vzhledem k tomu, že autisté mívají velice úzké spektrum zájmů, je důležité dětem hračky obměňovat a umožnit jim tak lépe pochopit dění kolem nich v souvislostech.

Široký sortiment pomůcek pro děti s autismem, logopedické pomůcky, knihy, hračky a mnoho dalšího najdete v internetovém obchodě s kamennou prodejnou Jiný svět (Pražská 110, Dobříš) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami www.autismus-a-my.cz.

Logopedicke deskove hry

O autismu si více přečtěte v našem rozhovoru s dětskou psycholožkou.

Tagy: Autistické hračky | logopedické hry | obrázkové knihy | skládanky

Komentáře