Zeptali jsme se za Vás: psycholožka Helena Vlčková odpovídá na téma emoční inteligence u dětí

Datum publikace: 18.11.2013

Kategorie: Výchova | Vývoj dítěte | Rodiče a děti | Psychika | Jak být dobrým rodičem | Vývoj předškoláka | Vývoj školáka

Emoční inteligence je v nejobecnějším smyslu chápána jako schopnost pružně a přiměřeně reagovat na situace, které s sebou život přináší, a úspěšně řešit problémy, s nimiž se setkáváme. Jelikož úroveň emoční inteligence důležitou součástí naší osobnosti, je důležité ji rozvíjet již od útlého věku. Zeptali jsme se proto psycholožky Mgr. Heleny Vlčkové z Národního ústavu pro vzdělávání.

Můžete ve stručnosti, laickým pohledem, popsat podstatu emoční inteligence (EQ)? Co se pod pojmem skrývá?

Emoční inteligence znamená rozumět a umět využívat své vlastní emoce k tomu, abychom se cítili co nejlépe, uměli své chování ovládat a korigovat. V neposlední řadě nám také emoční inteligence pomáhá efektivněji komunikovat s lidmi, rozumět jim i sobě a celkově tak žít kvalitní život.

Proč by se měla EQ rozvíjet už u malých dětí?

Děti jsou plny emocí, kterým nerozumí, přesto na ně jejich organismus velmi jasně a mnohdy intenzivně reaguje. Pokud je pro nás něco neznámé (a pro dítě zvlášť), většinou z toho máme strach a bojíme se. Proto musíme dětem srozumitelným způsobem vysvětlit, co se s nimi při prožívání různých emočních stavů děje, proč zrovna takto reagují a jak by se to mohly naučit ovládat. Budou se tak cítit lépe ony i my, protože lépe porozumíme jejich náladám a prožitkům.

Jak můžeme EQ nejvhodněji rozvíjet?

Jestliže chceme rozvíjet emoční inteligenci u dítěte, určitě musíme zvolit formu pro něj jasnou a srozumitelnou, nejlépe pomocí vlastních zážitků a konkrétních hmatatelných prostředků či pomůcek. Co si sami prožijí a co si mohou „osahat“, to je pro ně vždy přímou zkušeností, kterou pak dokáží lépe vstřebat a porozumět jí. Dítě tedy seznamujeme s různými situacemi, používáme k tomu například příběhy nebo pohádky, kde hlavní hrdinové prožívají nějaké emoce a povídáme si s nimi o tom, jak se asi cítí, co mohou udělat a co by bylo lepší naopak raději nedělat.

Existuje nějaká pomůcka pro rodiče, kteří nevědí, jak svým dětem v rozvoji EQ pomoci?

Pokud jsou rodiče šikovní, určitě si poradí například s pomocí obyčejných pohádek, ať už čtených nebo zfilmovaných. Pokud by však přeci jen potřebovali trošku pomoci a navést, nebo se třeba jen trochu inspirovat, určitě bych jim doporučila hračku s knihou pro rozvoj emoční inteligence, která se jmenuje Ferda a jeho mouchy. Je to takový komplet, který obsahuje plyšového žabáka Ferdu. Ten má své mouchy – pocity, které jsou také plyšové, a je možné si s nimi hrát. Sadu doplňuje kniha příběhů, které jsou velmi blízké dětskému světu, protože je často také prožívají, stejně jako Ferda. I on se musí „poprat“ se svými pocity, mouchy ho různě nabádají, ale i pomáhají a povzbuzují. Rodiče mohou s knihou pracovat nejen jako s knihou pohádek, ale najdou zde také náměty na otázky pro děti i hry a aktivity, pomocí kterých mohou se svým dítětem strávit krásné chvíle a přitom velmi přirozeně a zábavnou formou rozvíjet jejich emoční inteligenci.

Mgr. Helena Vlčková – v současné době pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání na pozici psychologa a speciálního pedagoga. Poskytuje také péči žákům Evropských škol v Bruselu a Lucemburku. Podílela se na přípravě pořadu pro mládež „Na hraně“ a spolupracovala při realizaci projektu generace Nula na prahu Evropy.

Tagy: emoční inteligence

Komentáře