Zásada šestačtyřicátá: Dodržujte zásady spravedlivého trestání

Datum publikace: 10.06.2011

Kategorie: Jak být dobrým rodičem

Trest je výchovný prostředek, bez kterého se při výchově neobejdeme. Slouží k tomu, aby si dítě uvědomilo, že některé druhy chování jsou nepřípustné. Ovšem aby trest splnil svůj výchovný účel a nenapáchal více škody než užitku, je třeba dodržovat zásady spravedlivého trestání.  

Dítě musí znát důvod trestu 

Pokud má trest splnit svůj účel, a dítě si z něho má vzít ponaučení pro příště, musí vždy přesně vědět, za co bylo potrestáno. Jestliže tomu tak není, trest se mine svým účinkem a znamená pro dítě zbytečné trápení. 

Okamžitý a spravedlivý trest

Trest musí být spravedlivý a pokud možno okamžitý. U malých dětí má potrestání význam pouze v případě, že je přistihneme při činu. Například když dítě trhá nezralá rajčátka, třebaže jsme mu to desetkrát zakázali, tak má smysl ho plácnout přes ručičku pouze v okamžiku, kdy ho přistihneme, jak rajčátka trhá. Pokud jde o spravedlnost, dítě by mělo subjektivně cítit vinu. Jestliže tomu tak není, měli bychom mu důvod svého jednání vysvětlit.

Přiměřenost trestu 

Trest nesmí být nepřiměřený. Z tohoto důvodu bychom tresty neměli nikdy udílet v afektu. Často pak naslibujeme i nesplnitelné. Když svou hrozbu opakovaně nesplníme, dochází k oslabování naší rodičovské autority. Fyzický trest je pouze krajní prostředek.

Trestejte pouze viníka

Trest by neměl postihovat děti, které se trestného jednání nedopustily. Rozčilený dospělý často v afektu potrestá i sourozence, kteří za nic nemohou. Tento druh nespravedlnosti může zanechat šrámy na duši.  

Zásada sedmačtyřicátá: Dejte dětem prostor pro seberealizaci

Přečtěte si také: Střídavá péče má i své výhody

Tagy: jak být dobrým rodičem

Článek je vydán v rámci seriálu: Jak být dobrým rodičem

Komentáře