Proč bychom si měli hrát, ať jsme malí nebo velcí

Datum publikace: 15.12.2015

Kategorie: Vývoj dítěte | Hračky pro děti | Vývoj školáka | Jak zabavit děti doma | Vzdělávání

Loni v předvánočním čase jsme si s dětmi hráli na sochy. Jednoduchá hra, při níž po zvolání hesla musí člověk strnout v té poloze, v níž právě je. Děti to bavilo, mě také, a protože jsme hráli nedaleko dětského hřiště, tak nás najednou začal napodobovat celý houf cizích dětí. Během chvíle zdobilo park více než patnáct lidských soch a po chvíli se připojili i někteří rodiče. Bylo to příjemné odpoledne, které krásně ukázalo, jak je pro děti i dospělé přirozené hrát si.

Přírodou jsme ke hře naprogramováni. Hra je nejpřirozenější cesta, kterou se děti učí. Není to tedy bezcílné zabíjení času, ani pouhá zábava. Vždyť si vybavte dvouleté dítě, které se intenzivně soustředí, aby mu ta věž z kostek nespadla. To přeci nevypadá, že se jen tak bezcílně baví. Naopak vypadá, že se soustředí, učí, podává výkon – prostě pracuje. Děti při hře získávají znalosti o světě, zkoušejí různé role, nacvičují dospělý život, rozvíjí svou motoriku i měkké dovednosti, jako je třeba komunikace, soustředění, postřeh aj.

Chuť hrát si, rozvíjet se, poznávat a zkoušet nové věci můžeme jako rodiče snadno využít. Nasměrovat dítě ke hře, která rozvíjí dovednosti, které chceme podpořit, ať už proto, že dítěti činí potíže, čeká nás zápis, nebo protože máme pocit, že jsou silnou stránkou dítěte, jíž je třeba se věnovat.

Proč si tedy hrát?

Upevňujete vzájemný vztah

Společné hraní posiluje vzájemnou důvěru mezi dospělými a dětmi. Učí je spolu komunikovat, dodržovat pravidla, rozumět si. Každá hra, kterou si s dítětem zahrajete, je obrovskou investicí do tzv. vzájemného citového konta. Teorie citového konta říká, že každý pozitivní zážitek mezi Vámi a dítětem se uloží do pomyslné pokladničky. Z této pokladničky naopak vybíráte v době hádek, krizí a jiných těžkých období. Čím víc do citového konta uložíte, tím lépe budete s dítětem zvládat i obtížné situace bez jakéhokoli odcizení či nesympatií. Citové konto se střádá celý život a profitovat z něj budete i v dospělosti dítěte.

Upevňujte své vztahy s dětmi

Rozvíjíte pohybové dovednosti dítěte

Pohybové hry, čmárání a čárání, stavění z kostek, navlékání korálků apod. rozvíjí hrubou a jemnou motoriku dítěte. Zejména čárání podporuje uvolnění ruky, které je nezbytné pro učení se psaní, a s nímž má problém stále větší počet prvňáčků. Díky hrám a hračkám si děti mohou vyzkoušet typ pohybů, který by při jiných aktivitách nezažily, a právě tento prožitek je pro ně cenný.

Dáváte dítěti informace o světě

Spousta her, ať již se jedná o hry rolové (např. na paní učitelku), hry znalostní nebo i jakékoli jiné, dávají dítěti informaci o světě. I to obyčejné zřícení věže z kostek dítě učí, že věci padají dolů a dává mu představu o rovnováze. Dítě se při hrách naučí velké množství informací a osvojí si řadu znalostí, které se mu hodí jednak ve škole, ale zejména v životě jako takovém.

Naučte se naslouchat

Formujete jeho osobnost

Hraní učí dítě dodržovat pravidla, komunikovat s druhými, mnohdy podporuje trpělivost a soustředění. Pro všestranný rozvoj je ideální, pokud si dítě umí hrát samo, ve dvojici i ve větší skupině a to jak s dětmi, tak i s dospělými. Získává tak zkušenost s různými společenskými pravidly, s potřebou respektovat druhé či si vystačit jen samo se sebou a dodržovat pravidla. To je opět velká investice do jeho osobnostního růstu.

Dobře se bavíte a zajišťujete dítěti dobrý start do života

Společné prožitky, bohaté citové konto, rozvoj dovedností, neustálé učení se a další pozitivní efekty hraní si podporují dobrý start dítěte do života. Děti, které si umí hrát samy i s jinými, mají dobré vztahy a bohatou zkušenost s různými typy her, jsou spokojenější, lépe se adaptují a mají osvojené základní dovednosti, které dále v životě rozvíjí cíleným učením, prostým životem, ale i dalším hraním si. Pokud se na dítě naladíte, samy brzy ve hře najdete zalíbení a třeba se pro Vás stane i nejlepším možným způsobem relaxace po pracovním dni.

Dobře zvolená hračka dokáže divy

Pro potenciál, jaký hra a hraní má, je dobré vybírat také vhodné hračky. Ty by měly být především kvalitní a měly by být pro děti přínosné. Existují hračky vyvinuté přímo pro rozvíjení určitých dovedností, jako je například komunikace, emoční inteligence, jemná motorika a další. Takové hračky soustřeďuje projekt www.hrackyvzdelavacky.cz. Hračky do projektu vybrali pedagogové a psychologové na základě jejich rozvojového potenciálu. V e-shopu projektu si můžete vybírat hračky podle věku dítěte, druhu hraček, ale i dovednosti, kterou rozvíjí. Pokud ve výběru hraček tápete, pak Vám členové týmu také ochotně poradí s volbou vhodné hračky.

Adéla Zelenda Kupcová

Tagy: dětské hry | rozvoj dovedností | společenské hry | společné zážitky

Čtěte na Rodičům

Komentáře