Efektivní výukové postupy v učení gramatiky

Datum publikace: 07.09.2012

Kategorie: Maminky a tatínkové

Vážení rodiče, učitelé, studenti, také vás drtí gramatické chyby, jichž se dopouštějí vaši potomci v diktátech, prověrkách i domácích úkolech, o elektronické komunikaci ani nemluvě?

Pravdou je, že současné děti pravopis zvládají obtížně a většinou stylem pokus omyl. Obavy z neúspěchu a špatné známky vedou v mladším školním věku k neoblibě předmětu a ztrátě motivace, na druhém stupni pak vyústí nezájmem o výuku mateřského jazyka a o konfliktní situace není nouze. Mnoho dospělých se problémy s pravopisem snaží vyřešit tak, že zahlcuje své potomky procvičováním. Procvičuje se jak ve škole, tak doma (i pět, šest cvičení denně), kupují se procvičovací sešity typu „na prázdniny“. Ve skutečnosti se však plýtvá časem (Dítě musí gramatickému jevu nejprve porozumět, teprve pak má smysl cokoli procvičovat.) Co je však horší, stále neuspokojivé výsledky prohlubují ztrátu motivace všech zúčastněných.

Co tedy dělat, když naše snahy selhávají?
Věci, na kterých nám opravdu záleží, dokážeme změnit sami. Sem patří zcela určitě přístup k výuce pravopisu. Je třeba jen vědět, jak na to.

Situace může být sice zdlouhavá, ale není nikterak složitá. Stačí zaměřit pozornost na to, co v dnešní výuce ze zcela nepochopitelných důvodů chybí - přivést děti k myšlení v postupných krocích, trvat na jejich dodržování (pomocí verbalizace = říkej, co právě teď určuješ a proč) a toto kontrolovat.

K této zásadní změně pojetí výuky není potřeba žádná školská reforma, žádné ministerstvo školství. Nebude vás stát žádné ani mimořádné finanční prostředky, jen čas, trpělivost a zdravý rozum. To je vše. Zvládne to každá poučitelná osoba, ať již pedagog či rodič.

Podstata spočívá v tom, že se soustředíme své úsilí na to, aby se děti naučily postupovat v algoritmických krocích. Pokud jsme si v gramatice jistí, analyzujeme si, jak postupujeme sami, a tento postup aplikujeme na děti. V případě menší jistoty je dobré opřít se o učebnici, která tyto kroky zřetelně graficky odlišené má. Od samého začátku necháváme dítě pracovat s přehledy vzorů, to si je pak snadněji zapamatuje s oporou o zrak. Je dobré zapojit i pohyb – vyžadujeme po dítěti, aby rukou ukázalo v přehledech správnou cestu a dospělo až ke správnému výsledku. Dítě si tak pomocí konkrétní názorné „cesty“ utváří svou abstraktní a samo si v ní nachází zkratky a zjednodušení. Kontrolu pak zaměříme zejména na to, jak tuto cestu, tyto algoritmické kroky děti zvládají.

Chcete-li se o efektivních výukových postupech dovědět podrobnosti, přijďte na naše setkání „Zatracená čeština“, která připravujeme na letošní školní rok ve spolupráci s okresními knihovnami.

Z programu setkání:
Obecné zásady, jak efektivně postupovat při doučování, výuce, …

Konkrétní vyučovací postupy:

- jak poznat kořen a slova příbuzná;

- pravopis po měkkých tvrdých a obojetných souhláskách;

- vyjmenovaná slova;

- pravopis koncovek podstatných jmen;

- pravopis koncovek přídavných jmen;

- větné rozbory.

www.tobias-ucebnice.cz
 

Tagy: gramatika | výuka gramatiky | výukové postupy

Komentáře