Starší otcové versus mladší otcové

Datum publikace: 19.08.2011

Kategorie: Maminky a tatínkové

Starší otcové si údajně dokážou své rodičovství lépe vychutnat než mladší. Podle výzkumů je však jejich otcovství spjato s vyššími zdravotními riziky dítěte.   

Starší otcové
Starší otec již zpravidla mívá vybudované rodinné zázemí, a proto může svým potomkům nabídnout vyšší životní standard. Kromě toho na ně mívá více času. Není to však pravidlem. Nevýhodou je, že mezi otcem a dítětem bývá rozdíl více generací, jejich názory bývají velmi vzdálené. V případě velkého věkového rozdílu plní otec spíše roli prarodiče. Další nevýhoda starších otců, kterou prokázaly vědecké studie, se týká zdravotního stavu dítěte. Děti starších otců totiž mívají nižší IQ a naopak vyšší riziko výskytu psychických poruch, především schizofrenie a maniodepresivní psychózy.            

Mladší otcové
Podle statistik je sice u dětí mladších otců nižší riziko výše uvedených chorob, bývají zde však jiné nevýhody. Nejde ani tak o nedostatečné finanční zázemí, jako o míru zapojení do každodenní péče o dítě, které se účastní ani ne třetina mladších otců. Kromě práce jejich hlavními zájmy zůstávají sportovní a jiné volnočasové aktivity. Mladší otcové tráví s rodinou méně času než starší. To si pak později často kompenzují ve vztahu k vnoučatům. Ovšem na obhajobu mladších otců musíme dodat, že aktivních otců ve věku do 35 let, kteří se rodině věnují, stále přibývá.      

Přečtěte si také

Tagy: starší otcové versus mladší otcové

Komentáře