Svobodné maminky, znáte svá práva?

Datum publikace: 30.09.2011

Kategorie: Maminky a tatínkové

Být svobodnou maminkou (naše současná legislativa používá termín osaměle žijící rodič, kterým může být také otec) není lehké. Pokud dobře znáte svá práva, může to Vaši situaci alespoň trochu usnadnit.   

Vyživovací nároky vůči otci dítěte
Otec dítěte má ve vztahu k matce jisté povinnosti. Přestože si otec dítěte matku nevezme, zákon matce přiznává vyživovací nároky vůči otci dítěte, a to po dobu 2 let. Jedná se o alimenty, které platí otec dítěte měsíčně, a jejichž výši stanoví soud. Při stanovení konkrétní výše alimentů se přihlíží k finanční situaci obou rodičů. Kromě měsíčních příspěvků má matka nárok na částečné uhrazení nákladů spojených s těhotenstvím.

Kdo je otec
Za otce dítěte se považuje muž, který učinil před narozením dítěte před matričním úřadem souhlasné prohlášení o přiznání otcovství, anebo muž, u kterého je otcovství pravděpodobné. Pokud dítě nemá v rodném listě uvedeného otce, lze přiznání otcovství učinit také později souhlasným prohlášením, nebo rozhodnutím soudu. Pokud matka otce dítěte zná, ale on se k dítěti nehlásí, může matka, anebo Orgán sociálně právní ochrany dětí podat po narození dítěte návrh na určení otcovství, se kterým je spjato řízení o výživě a výchově dítěte.          

Mateřská a rodičovská
Pokud jde o čerpání mateřské a rodičovské dovolené, zákon nerozlišuje mezi provdanými a neprovdanými matkami, tedy přesněji mezi osaměle žijícím rodičem a rodičem žijícím v partnerském svazku. Nárok na dávky sociální podpory se odvíjí od příjmů rodiny, takže na ně osaměle žijící rodiče snáze dosáhnou. Není to však pravidlem. Přídavky na nezaopatřené dítě, stejně jako sociální příplatky se rovněž odvíjí od příjmu rodiny.  

Přečtěte si také

Tagy: svobodné maminky

Komentáře