Od kolika let by mělo dítě začít mluvit?

Datum publikace: 09.11.2011

Kategorie: Miminko | Batole | Maminky a tatínkové

Každé dítě je jiné, proto neexistuje žádná jasně stanovená věková hranice. Můžeme si ale vymezit ve vývoji řeči alespoň přibližně určité mezníky.

Od narození se dítě projevuje křikem, dává tímto prostředkem najevo vše – radost, únavu, hlad, strach atd. Kolem 6. týdne života je křik již citově zabarvený a můžeme pozorovat také první zvuky podobné hláskám nebo slabikám. Důležitým obdobím ve vývoji řeči je doba okolo 6. měsíce, kdy dítě napodobuje zvuky a reaguje na své okolí. Před dovršením prvního roku života, tedy asi v 10 měsících začíná rozumět mluvené řeči a jednoduchým větám.

 

V jednom roce se u něj objevují první slova. V dalším vývoji již opakuje slova, která zachytí ve svém okolí a kolem 2. roku života dokáže formulovat samo jednoduché věty. V následujících obdobích dochází k výraznému rozvoji slovní zásoby a rozvoji řeči. Kolem 4. roku mluví dítě již v souvětích. Vývoj by měl být završen před nástupem do školy, kdy by mělo být schopno samostatně se vyjadřovat. Měla by být také upravena artikulace, tedy vyslovování hlásek by mělo být již ustálené.

Jak nejlépe začít s výukou mluvení?


Řeč (tedy mluvení) rozvíjíme již od narození tím, že na dítě mluvíme, vše kolem nás komentujeme. Samozřejmě je důležité naši komunikaci také přizpůsobit. Pokud naše dítě teprve začíná tvořit věty, měli bychom na něj hovořit v jednoduchých větách, aby nám dobře porozumělo. Rozvoj komunikace dobře podporuje také čtení pohádek, zpívání, prohlížení obrázků a komentování při hraní.

Jak hrou na mluvení?

Každé dítě je neopakovatelnou individualitou. Proto potřebuje také obrovské vnímání a citlivost ze strany rodičů, jejich laskavou a trpělivou péči. Nejdůležitější je si uvědomit, že žádná hračka nenahrazuje rodiče. Ba naopak. Rodič ukazuje dítěti různé funkce hračky, popisuje její barvy a tvary. Mějte na paměti, že se dítě nejlépe učí napodobováním. U zvukových hraček rodič dítěti postupně zvuky zapíná a svým hlasem opakuje, co hračka říká. Může i více rozvinout povídání a popis významu jednotlivých sdělení hračky. Pokud to jde, doporučuji i vysvětlení důvodu proč to hračka říká. Důležité je dávat nové podněty k poznání. Pro mnohé rodiče je zvuková hračka impulsem nechat dítě s hračkou o samotě – má kamaráda a ještě mluví, rodič má čas pro sebe. Opak je pravdou. Při výuce se zvukovou hračkou je nutná spolupráce s rodičem, který by měl mít dohled nad správnou artikulací a opravovat chyby ve vyjadřování. Zlozvyk se odstraňuje někdy hůř než vada.

DĚTI JSOU TO NEJDRAŽŠÍ, CO MÁME. PROTO JIM DOPŘEJME HODNĚ LÁSKY, TRPĚLIVOSTI, VĚDOMÍ, ŽE JSME JEJICH PŘÁTELI A V JEJICH ŽIVOTĚ I LASKAVÝMI PRŮVODCI K TOMU, ABY SE NAUČILY VĚCI PŘIROZENĚ. PODPORUJME JEJICH INDIVIDUALITU I ORIGINALITU. DBEJME NA TO, ABYCHOM VŠEMU KONÁNÍ DALI PROSTOR A ČAS, TAK JAK JE PRO KAŽDÉHO JINAK TŘEBA. PODPORUJME JEJICH DŮVĚRU V NÁS A V SEBE SAMA. UČME JE JISTOTĚ A VĚDOMÍ VLASTNÍ CENY. POKUD MILUJEME SAMI SEBE, MILUJEME I OSTATNÍ.

Na nejčastější dotazy odpověděla paní ředitelka speciální logopedické školky Ivana Kriglová. Speciální mateřská škola Sevřená v Praze 4 poskytuje péči dětem s opožděným vývojem řeči a je zaměřená na tělesný rozvoj. Odbornou logopedickou péči zajišťuje logopedka Lada Savarová, která se podílí se na individuálním programu dětí.

Mluvící hrnec

Hrnec přehrává veselé písničky a legrační zvuky, počítá, rozpozná vhazované předměty a určí jejich barvu a tvar. Hračka neustále udržuje dětskou pozornost a stimuluje k dalším činnostem, zároveň ale nevyčerpává, ani nesvazuje. Písničky a zvuky se obměňují v závislosti na konkrétní situaci, takže dítě bude vždy znovu překvapeno. Je zde také možnost měnit výchozí nastavení a přepnutím tlačítka zvolit mezi písničkami a počítáním. Dítě si může s mluvícím hrncem hrát podle své fantazie – nebo si může společně s rodičem a mluvícím hrncem zazpívat, zatancovat nebo nahlas opakovat počty, tvary a barvy. Mluvící hrnec je určen pro děti od 6 měsíců do 3 let.

 

Mluvící pejsek

Mluvící pejsek je hračka, jejíž kvality již prověřila tradice. Zamilovaly si ji děti po celém světě! Nyní je tu ovšem novinka – pejsek, který mluví nejen česky, ale také anglicky.

 

Mluvící pejsek je ten nejlepší přítel do dětské postýlky. Děti s ním zažijí spoustu legrace a naučí se novým věcem. Budou společně poznávat písmenka a učit se abecedu, rozlišovat čísla a barvy, počítat, zpívat veselé písničky a pojmenovávat části těla – a to nejen v češtině, ale nově i v anglickém jazyce!

Pomáhá dítěti aktivně rozvíjet jeho jazykové kompetence. Učení přitom probíhá nenásilnou a hravou formou. Zkušenosti dokazují, že právě tento způsob výuky bývá nejefektivnější.

Mluvící pejsek je opravdový mazel – má roztomilý obličejíček, výrazné barvy a červeně blikající srdíčko. Reaguje na každý dotek dítěte, povídá a směje se. Dítě se navíc učí naslouchat druhému a rozlišovat pocity, které mu pejsek sděluje. Reakce pejska se proměňují a dítě je pokaždé mile překvapeno.

Tato hračka potěší jak malé, tak větší děti. Pro ty nejmenší bude každý dotek napínavým dobrodružstvím, větší děti pejska zapojí do společných lotrovin a veselého skotačení. Největší zábavu slibuje spousta písniček, které si děti mohou s pejskem zazpívat, při kterých mohou poskakovat, tancovat a dovádět spolu s dalšími kamarády. Mluvící pejsek je vhodný pro děti od 6 měsíců do 3 let.

 

POZOR! Značka Fisher-Price pro vás připravila speciální web www.hracky-fisher-price.cz, kde se o těchto skvělých hračkách nejen dozvíte spoustu informací, ale hlavně můžete vyhrát ve velké soutěži o 110 krásných cen!

www.hracky-fisher-price.cz

 

Tagy: hračky | značka fisher-price

Komentáře