Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Datum publikace: 03.09.2010

Kategorie: Miminko

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek? Kde je třeba o něj požádat? Které doklady musíte předložit? Jak dlouho lze příspěvek čerpat? Čtěte níže!

Kdo má nárok na příspěvek?

Na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně pečuje o dítě, bez ohledu na výši jeho příjmů. Tímto rodičem může být matka i otec dítěte, případně se mohou v jeho čerpání střídat. Abyste splnili podmínku celodenní péče o dítě, nesmí být v jeslích, mateřské škole, anebo jiném zařízení pro děti předškolního věku více než 5 kalendářních dní v měsíci (platí pro dítě do 3 let), a jeho pobyt ve školce nesmí překročit 4 hodiny denně, nebo 5 dní v měsíci. O rodičovský příspěvek je nutno písemně zažádat prostřednictvím předepsaného formuláře na místně příslušném úřadě státní podpory. Vedle vyplněného formuláře předložíte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 Výplata příspěvku

Příspěvek je vyplácen zpětně, tj. že dávka za měsíc leden se vyplácí v polovině února, a to na nejmladší dítě v rodině. Pokud máte tedy dvě děti, prvnímu jsou 2 roky, druhému 6 měsíců, pak se tyto příspěvky nesčítají, nýbrž je vyplácen pouze jeden, a to na šestiměsíční dítě. Pokud se Vám v průběhu rodičovské dovolené narodí další dítě, pak je třeba zajít znovu na úřad, kde zrušíte rodičovský příspěvek na starší dítě a podáte novou žádost o příspěvek na mladší dítě. Abyste si ušetřila cestu, můžete tak učinit společně s podání žádosti o porodné. Výše příspěvku je stanovena paušálně. Ze zákona si můžete vybrat délku pobírání příspěvku celkem ze tří variant. Ovšem pouze v tom případě, že jste měla nárok na PPM minimálně ve výši 380 Kč na den.      

 Druhy čerpání

Než se rozhodnete pro některou z variant čerpání, měli byste vědět, že dobu čerpání lze měnit pouze ve dvou rozhodných obdobích, a to ve druhém kalendářním měsíci po 22. týdnu věku dítěte a v 21. měsíci věku dítěte. Poté je vybraná možnost již definitivní. Ze zákona máte tedy tři možnosti. Při pobírání rodičovského příspěvku po dobu dvou let činí jeho výše 11 400 Kč měsíčně. V případě pobírání rodičovského příspěvku po dobu tří let činí jeho výše7600 Kč měsíčně. Při pobírání rodičovského příspěvku po dobu čtyř let, činí jeho výše 7600 Kč měsíčně, to prvních 21 měsíců, od 22. měsíce 3800 Kč.  

Přečtěte si také:

Komentáře