Moderní metody učení pro děti s lehkou mozkovou dysfunkcí pomohou vyřešit problémy pětiny žáčků

Datum publikace: 25.09.2013

Kategorie: Novinky na trhu | Vývoj předškoláka | Vývoj školáka

Specifické poruchy učení zpravidla odhalí až nástup do školy. Počet žáků, kteří se potýkají s problémy při čtení a psaní, odhadují učitelé až na 20 procent. Ačkoli dyslexie a dysgrafie nijak nesouvisejí s inteligencí, hned v první třídě dítěti působí zásadní problémy s výukou i vlastní psychikou. Včasná diagnostika odborníků z pedagogicko-psychologické poradny a správný přístup rodičů k domácímu učení ušetří takovým dětem hromadu trápení a pocitů méněcennosti.

Chlapci jsou na tom podstatně hůř, poruchy učení je postihují až desetkrát častěji než děvčata. Podle údajů ministerstva školství trápí specifické poruchy učení pět procent dětí, avšak podle zkušeností pedagogů má v různé míře potíže každý pátý žák. Děti s dyslexií a dysgrafií si pletou tvarově podobná písmena, nerozumějí obsahu textu, čtou zbrkle a slova si domýšlejí nebo naopak neúměrně dlouho zůstávají u hláskování a slabikování. Při psaní vynechávají písmena a zapomínají na diakritiku. Obě poruchy jsou často vzájemně propojené a souvisejí také s nízkou soustředěností dítěte.

Přístup rodičů k dítěti je pro jeho zdravý vývoj zásadní. Vždy by z jejich strany mělo cítit důvěru a motivaci k dalším činnostem. Nutit dyslektické děti k neustálému čtení a psaní ve stylu „dril tě naučí, málo se snažíš“ je naprosto zbytečné. Moderní metody učení pro děti s dyslexií nabízí kniha Dyslexie – detektivní úkoly pro malé čtenáře.

Autorky vycházejí z krátkých textů na všední i nevšední témata, jako jsou jízda vlakem, cirkus, v lese nebo sportování, se kterými dál pracují. Za textem jsou pak otázky nejen na obsah, kdy děti musí informace vyhledat v textu a přemýšlet nad významem slov, ale také nejrůznější úkoly, například seřadit slova, doplnit vynechaná písmena a přečíst slova napsaná pozpátku. Čtenář-detektiv totiž nemůže být zbrklý ani netrpělivý, ale naopak musí být vytrvalý, aby našel to, po čem pátrá,“ popsal Pavel Nýč z Nakladatelství Fragment, které knihu vydává.

S poruchami učení úzce souvisejí také logopedické vady. Špatná výslovnost je nejčastějším problémem předškolních dětí při zápisu do prvních tříd a mezi prvňáčky je stále velmi rozšířená. Nedokonalé vyjadřování a komunikace přitom mohou být ve školní lavici další nepříjemnou překážkou. Podle autorky titulu Logopedie – texty, hry a úkoly pro nácvik výslovnosti Ludmily Strejčkové by rodiče neměli spoléhat pouze na školního logopeda, ale zaměřit se především na domácí cvičení.

Logoped dítěti ukáže, jak má správně nastavit mluvidla, jazyk, zuby, aby z pusinky vypadla krásně vyslovená hláska. To ale není zdaleka všechno. Správně vyvozenou hlásku musí dítě zafixovat ve slovech, což je pro dítě úkol nejtěžší a trvá nejdéle. Aby se hlásky správně zafixovaly, je potřeba hodně cvičného obrázkového materiálu, stále dávat dítěti nové podněty. Vhodné jsou také doplňující úkoly na procvičování grafomotoriky nebo zrakového vnímání, které dítě připravují na školu a předcházejí vzniku vývojových poruch učení, zejména dyslexie a dysortografie,“ upozornila Ludmila Strejčková.

Knihy věnované vadám řeči obsahují zábavné texty, říkanky, básničky, hry a úkoly pro nácvik výslovnosti nejen problematických hlásek. V titulu Logopedie – texty, hry a úkoly pro nácvik výslovnosti má každá hláska svůj vymezený prostor s prozaickým textem, pohádkou, krátkým příběhem nebo malovaným čtením a jednoduchými úkoly či otázkami vztahujícími se k textu nebo k obrázku na procvičení dané hlásky. Děti ji musí vyslovit hned několikrát, v různých spojeních.

V dalším titulu, tentokrát od autorky Ester Staré, s názvem Logopedie – Žežicha se neříká, jsou uvedeny nápadité básničky na všechna písmena abecedy. Doplňují je ilustrace, o kterých si mohou rodiče s dětmi dál povídat a rozvíjet tak slovní pohotovost dítěte. „Pokud by rodičům došla fantazie, kniha mimo jiné nabízí návodné úkoly a tipy, jak s texty pracovat, jaké hry hrát, co vyprávět – zábavným cvičením je například ,pojmenuj obrázky a najdi dvojice, které se rýmují‘. Nechybějí ani oblíbená malovaná čtení, hádanky nebo rébusy související s básničkami,“ doplnil Pavel Nýč, spolumajitel Nakladatelství Fragment.

Zdroj: Nakladatelství Fragment, s.r.o.

Tagy: dysgrafie | dyslexie | logopedie

Komentáře