Zdraví, sport a fitness s osobní váhou Tanita

Datum publikace: 18.10.2012

Kategorie: Novinky na trhu | Maminky a tatínkové | Krásná maminka

Při hubnutí je žádoucí, aby nám ubývala tkáň tuková a optimálně narůstala či přinejmenším zůstala nezměněna tkáň svalová. Pouhým vážením tyto změny nezjistíme.

Může se stát, že hmotnostně neubýváme, jelikož kilogramy tuku jsou vyměněny za kilogramy svalů a přitom je proces hubnutí úspěšný. O tom, zda jsem zvolili optimální cestu ke zhubnutí, se můžeme přesvědčit kontrolou tělesného složení. V současné době je na trhu několikero „chytrých vah“, které vám kromě množství kilogramů změří i kolik se na celkové hmotnosti podílí svaly, tuky, tělesná voda, jaké je rozložení v jednotlivých tělesných kompartmentech. Jednou z těchto vah je osobní váha Tanita.
Osobní váhy Tanita pomocí BIA technologie změří procento tělesného tuku, vody, hmotnost svalů, nastaví optimální denní příjem kalorií, změří množství nebezpečného útrobního tuku. Na základě změřených dat váha Tanita určí metabolický věk. Pravidelnou kontrolou svého tělesného složení si tak sami hodnotíte riziko vzniku cukrovky, srdečně cévního onemocnění a dalších chorob spojených s nadváhou a obezitou. Kontrolujte si, jak se s ubývajícími kilogramy se riziko vzniku chorob či oddálení komplikací s nimi spojených, snižuje.Váha Tanita využívá k zjištění tělesného složení bioelektrickou impedanční analýzu BIA.

Princip BIA je znám již od 40. let minulého století. BIA je dnes uznávanou a snadno dosažitelnou neinvazní metodou, kdy slabý proud (50KHz) je veden tělem pomocí senzorů. Tato metoda využívá rozdílu  v elektrické vodivosti kostí, orgánů a tělesného tuku (např. svalová tkáň má lepší vodivost než tuková tkáň vzhledem k vysokému obsahu vody). Na základě odporu vodivosti a zadaných údajů  jako je výška, věk, pohlaví, váha a tělesný typ se vypočítá procento tělesného tuku. Referenčními metodami pro stanovení algoritmu, na jehož základě se vypočítají stanovené hodnoty, jsou především magnetická rezonance a metoda DEXA. Tyto údaje jsou získávány z klinických pracovišť po celé Evropě.

Tanita má neustále nové inovativní řešení ke kontrole zdraví.

Naměřené hodnoty tělesného tuky jsou softwarem vah Tanita porovnány a vyhodnoceny s doporučením se Světovou zdravotnickou organizací  a to jak pro dospělé osoby, tak pro děti. Enormně narůstající počet dětí s nadváhou a obezitou, a tím pádem nárůst onemocnění s tím spojená v dospělosti, budou nejčastěji řešený medicínským problémem 21. století ve vyspělých zemích.Tanita má i modely pro aktivní sportovce, kteří si potřebují detailně kontrolovat své sportovní aktivity. Nejnovnější modely měří pomocí madel tukovou tkáň, tělesnou vodu a svaly pro každou končetinu a trup zvlášť. Zároveň zaznamenají naměřené hodnoty do grafu v časové řadě nebo je možné přenést pomocí SD karty do PC a sledovat pokrok ve speciálním softwaru.

Tanita je japonská firma založená v roce 1944 v Tokiu. Od svého vzniku dosáhla mimořádných úspěchů ve světovém měřítku. Za zmínku stojí uvedení první digitální koupelnové váhy na světě v roce 1978, světové prvenství v zavedení digitálních mini vah ( kapesních vah) v roce 1987. V roce 1990 došlo k založení výzkumného centra Tanita Body Weight Research Institute and Best Weight Center a v témže roce vyrobena jako první na světě váha s měřením tělesného tuku pro profesionály. V roce 1994 se začali vyrábět váhy s měřením tělesného tuku pro domácnost a v roce 2003 váhy s tělesnou analýzou pro domácnost v Japonsku, které byly následující rok uvedeny na evropský trh.
V současné době je Tanita světovým lídrem v oblast tělesných analyzátorů.  Cílem Tanity je podporovat lidi ke zdravému způsobu života a mít tak možnost kontrolovat si svá zdravotní rizika plynoucí z nadbytečných kilogramů.
Tanita si vytyčila jako hlavní úkol převzít celosvětové prvenství v prevenci a snížení obezity. Proto vyvíjí další technologie a systémy založené na inovativních a originálních nápadech a díky tomu dodává vysoce kvalitní produkty pro odbornou i laickou veřejnost.

Váhy s tělesnou analýzou Tanita jsou celosvětově využívany v oblasti sportu, zdravotnictví a domácnostech.
Kompletní přehled produktů a seznam prodejních míst najdete na www.osobni-vahy.cz.

Pokud do objednávky zadáte heslo RODICUM.CZ, získáváte automaticky slevu 10%!

Odborná spolupráce MUDr. Marie Skalská
zdroj www.stobklub.cz
 

Tagy: chytré váhy | osobní váha tanita | osobní váhy

Článek je vydán v rámci seriálu: Novinky na trhu

Komentáře