Jak na angličtinu? – Zkuste Mortimer English Club

Datum publikace: 30.05.2011

Kategorie: Předškoláci | Výchova | Maminky a tatínkové

Učit se angličtinu, či jiný cizí jazyk nemusí být uzívaná nuda. V Mortimer English Club výuka probíhá tak, že školené lektorky společně s dětmi imitují učení se mateřskému jazyku.  

Vše, co říkáme, zároveň děláme. Co pojmenujeme, na to si i sáhneme. Angličtina je malým studentům podávána "všemi smysly” a tak je i přijímána. Je to zábava, ale hlavně intenzivní výuka, kterou však děti ani nevnímají!

Metodika Mortimer English Club byla vyvinuta před více jak dvaceti lety v Německu a od té doby se Mortimerovy anglické kluby stále rozrůstají. "Dnes je lze najít v téměř dvaceti zemích světa a od roku 2009 fungují i v České republice, nyní již na patnácti místech," říká Iva Jonášová, která má rozvoj systému v České republice na starosti.

                

Mortimer English Club používá vlastní, krásné výukové materiály a pomůcky. Každý malý student dostane vlastní taštičku, ve které má knížky, omalovánky a CD, tedy vše co pro svůj kurz potřebuje.

Výuka probíhá jen v anglickém jazyce, od začátku do konce lekce. Speciálně školený lektor k češtině přejde jen v momentě, kdy musí malým dětem vysvětlit pravidla nové hry. Aktivity se během lekce střídají tak, aby děti stále lektora sledovaly a udržely po celou dobu výuky pozornost. Tím, že jsou zapojovány do všech činností a her, postupně ztrácejí ostych a začínají reagovat na slova a pokyny v angličtině.

                

Kurzy na sebe navazují a jak se rozšiřuje slovní zásoba a znalosti malých studentů, přichází i gramatika, čtení i psaní. S Mortimerem se děti mohou učit anglicky po mnoho let a své „studium“ zakončit jednou ze zkoušek pro děti od Cambridge University. Ty jsou nejlepším dokladem toho, že metodika Mortimer English Club je kvalitní a účinná.

Jazykové školy s originální výukou angličtiny najdete na patnácti místech České republiky a nové přibydou již brzy.

www.mortimer-anglictina.cz

Přečtěte si také:

Navštivte také: Jak být dobrým rodičem, Miminko

Tagy: anglická školka | angličtina | mortimer english club

Komentáře