Jak podpořit rozvoj řeči u předškoláků

Datum publikace: 26.09.2010

Kategorie: Předškoláci

Víte, jak účinně podpořit rozvoj řeči u dětí předškolního věku? Poradíme Vám!

Podpora rozvoje řeči

Umění komunikovat s ostatními patří mezi základní předpoklady úspěšného života, nejen společenského, ale i školního a později pracovního. Než půjde dítě do školy, mělo by dobře ovládat svou mateřštinu. Jak můžete podpořit rozvoj jeho řeči? Začněme tím nejpřirozenějším způsobem. Když budete s dítětem hodně mluvit o okolním světě (např. mu doma i venku vysvětlujete funkci různých věcí, které vidí), dítě si bude rozšiřovat svou slovní zásobu, učit se správě používat slova, ale také lépe chápat fungování světa kolem sebe. Kromě vyprávění alespoň obden dítěti něco přečtěte. Stačí jen krátký příběh nebo pohádka. O textu si pak povídejte. Pokládejte dítěti jednoduché otázky, např. jestli byla ježibaba zlá, nebo hodná. Co našel medvěd pod stromem, anebo jakou barvu měly kocourovy boty. Za správnou odpověď dítě pochvalte. Za špatnou odpověď dítě nikdy nekritizujte. Tipy: Vysvětlete dítěti, že řeč je velmi praktický nástroj, díky němuž se mohou lidé mezi sebou domluvit. Ukažte mu na praktické situaci, jak je důležité, umět si říci o to, co člověk potřebuje. Například nechte dítě, ať si samo koupí třeba lízátko, nejlépe v obchodě s pultovým prodejem. Čtyřletému dítěti už můžete vysvětlit také význam psaného slova. Pokud bude chtít, napište mu jeho jméno.  

Jak na problémy

Ne každé dítě je upovídané. Některým dětem se mluvit příliš nechce. Když se na něco zeptáte, odpoví Vám jedním slovem. Málomluvnému dítěti pokládejte proto otázky, na které nelze jednoslovně odpovědět. Dítě, které nechodí do školy, ještě neovládá jazyk dokonale. Mluví s gramatickými chybami, říká např. „moje pes“, „chci se spát“. Nevytýkejte mu jeho chyby, pouze zakomponujte slovní spojení, které neřeklo správně, do své vlastní věty bez chyb. Jestliže máte pocit, že v případě Vašeho předškoláka neprobíhá vývoj řeči tak, jak by měl (např. ještě v 5 letech nahrazuje obtížné souhlásky jinými, dítěti není často rozumět, co vlastně říká, anebo třeba koktá), navštivte logopeda. Kontakt si můžete vyhledat buď na internetu, anebo o něj požádat obvodního dětského lékaře. Tip: Pokud naopak vidíte, že se Vaše dítě snadno učí, a že ho učení se nových slov baví, můžete ho přihlásit do cizojazyčné školky, aby se vedle své mateřštiny naučilo také jinou řeč. Děti předškolního věku si totiž cizí řeč velmi rychle osvojí. Na základech, které získá v mateřské školce, může později stavět.       

Tagy: rozvoj řeči

Komentáře