Než půjde do školy

Datum publikace: 14.07.2010

Kategorie: Předškoláci

Zahájení povinné školní docházky představuje významný mezník v životě dítěte. Je proto důležité, aby pro něho byl tento přechod z raného dětství do světa povinností co nejméně stresující. Pomozte mu ho usnadnit!   

Zmírněte šok a motivujte

Děti, které před nástupem do první třídy základní školy navštěvují mateřskou školku, nezažívají tak velký šok jako děti, které školku ani podobné zařízení předtím nenavštěvovaly. Jestliže nechcete, aby Vaše dítě mělo ve škole problémy způsobené tím, že neumí vycházet s ostatními dětmi, otužujte ho. Můžete například využít služeb soukromé školky a poslat tam svou pětiletou ratolest jen na dvě dopoledne či odpoledne týdně, nebo ho alespoň jedenkrát týdně umístěte do dětského koutku. Od věci není ani návštěva dětského klubíku, nebo tematicky zaměřeného kroužku, jako je například výtvarná dílnička. Zažije si zde pro jeho budoucí život důležité společenské návyky. Zvykne si například, že výkres je třeba dokončit, že když ostatní děti sedí na židličce a kreslí, on dělá totéž. O škole s dítětem hodně mluvte, vysvětlete mu, jak je pro život důležitá. Příklad: Díky škole se naučíš cizí řeči. Můžeš hrát lepší hry na počítači. Později můžeš mít tak dobrou práci jako maminka (nebo tatínek). Budeš mít hodně penízků a můžeš si koupit, co budeš chtít.            

Domácí zázemí

Nezapomeňte na to, že z pokojíčku malého dítěte se musí stát pokoj zodpovědného školáka, který se zde bude pravidelně připravovat na výuku. Pořiďte mu proto pořádný psací stůl s pohodlnou židlí (na té rozhodně nešetřete) a dostatek místa, kam si může uložit své školní potřeby. Prostor určený k odpočinku a především k hrám je dobré oddělit od studijního koutku, aby se malý školáček mohl plně soustředit na své povinnosti a nenechal se rozptylovat hračkami. Každé dítě, třebaže nemá svůj vlastní pokoj, by mělo mít alespoň svůj studijní koutek, který patří výhradně jemu a nikomu jinému. Mnoho dětí trpí obavami, že své školní povinnosti nezvládne, a že své rodiče zklamou. Vysvětlete jim předem a opakovaně, že se na ně nebudete zlobit, když jim něco nepůjde a svůj slib dodržte!    

  

Komentáře