Pětileté dítě je už samostatný člověk

Datum publikace: 31.05.2012

Kategorie: Předškoláci

Pětileté dítě už je samostatný člověk, který se umí sám obléknout, najíst a na dlouhou dobu zabavit. Vždyť už se také blíží čas jeho povinné školní docházky. 

Co už umí pětileté dítě
Pětileté dítě se dokáže obléknout i svléknout bez pomoci rodičů, uklízet po sobě věci (pokud je k tomu vedeno), dokáže samo připravit také jednodušší jídlo, pokud mu to dovolíte, bude nadšené. Umí jíst příborem. Samo rozhoduje, co si oblékne, a co ne. Stejně tak o tom, co bude jíst, s kým bude kamarádit, atd. Pětileté dítě je už samostatný člověk. Umí zdatně kreslit, dokáže se podepsat, zná geometrické tvary a některá písmena z abecedy.  Rozlišuje denní doby. Umí počítat do deseti. S nadšením zpívá, tancuje a chodí na výlety.

Podporujte rozvoj dítěte
Pětileté dítě je zrající osobnost, kterou je třeba rozvíjet. Vyprávějte si spolu příběhy, které rozvíjejí jeho fantazii. Dovolte mu, ať se přestrojuje (holčičky za princezny, kluci za hasiče), ať maluje štětcem, anebo sbírá různé předměty (například pěkně zbarvené kamínky). Často dítěti čtěte a povídejte si s ním, zatímco vaříte, perete, myjete auto, atd. a vysvětlujte mu, proč, co a jak děláte. Bude ho to zajímat a bude se samo ptát. Učte dítě jednoduché práce v domácnosti.

Pětiletá prohlídka
Jako rodiče pětiletého dítěte dostanete pozvánku k předškolní prohlídce. Jejím účelem je zjistit připravenost dítěte ke školní docházce. Pediatr v rámci prohlídky hodnotí vývoj dítěte, schopnost koncentrace i schopnost přizpůsobit se školnímu prostředí. Dále zjistí, zda dítě netrpí nějakými obtížemi, které by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho prospěch. Součástí prohlídky je rovněž očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, obrně, příušnicím, zarděnkám a spalničkám a provedení testů zraku pomocí tabulky pro vyšetření zraku. V případě podezření, že dítě trpí některou z očních vad, Vám pediatr napíše doporučení ke specialistovi. 

Přečtěte si také

Tagy: pětileté dítě

Komentáře