Proč a jak učit dítě předškolního věku anglicky

Datum publikace: 15.12.2010

Kategorie: Předškoláci

Záleží Vám na tom, aby z Vašeho šikovného předškoláčka vyrostl ještě šikovnější školáček? Naučte ho základy cizího jazyka, nejlépe anglického. Angličtina je mezinárodní řeč a Vašemu dítěti se bude brzy hodit.   

Kdy začít dítě učit cizí jazyk

Máte pocit, že je na výuku cizího jazyka v předškolním věku příliš brzy? Skutečně tomu není zase tak dávno, co se děti běžně seznamovaly s cizím jazykem teprve ve 3. třídě základní školy. Po revoluci se začaly cizí řeči, především angličtina, vyučovat také v mateřských školách, což nemálo rodičů dodnes považuje za předčasné. Ptáte se, jaký je tedy optimální věk dítěte pro zahájení výuky cizí řeči? Na základě novodobých výzkumů odborníci považují za období největších jazykových schopností od 1,5 roku do 8 let. V tomto období si totiž dítě řeč nejlépe osvojí. Jak vidíte, z větší části se jedná o předškolní věk. Samozřejmě, že jiným způsobem učíme dvouleté dítě a jiným sedmileté, které již chodí do školy. My se v našem článečku zaměříme především na předškoláky.

Jak se dítě učí

Proces učení u dětí předškolního věku probíhá opakováním a napodobováním toho, co říkají dospělí. Pokud se rozhodnete, že své dítě pro začátek naučíte alespoň několik základních slovíček, můžete ho učit stejným způsobem, jako jste ho učili zvuky zvířat. Místo toho, abyste dítě naučili, že pes dělá haf haf, tak ho naučíte, že se v angličtině řekne dog. Učení v raném věku má tu výhodu, že slovíčka, které se dítě naučilo, za předpokladu pravidelného opakování již nikdy nezapomene. A to se mu bude později, až bude mít ve škole cizí jazyk, bude náramně hodit. Nehledě na to, že učením slovíček si dítě trénuje paměť, učí se procesu učení a zlepšuje se mu schopnost soustředění. Druhou, daleko přirozenější formou výuky, je pobyt dítěte v cizojazyčné školce, kde dítě kolem sebe cizí řeč slyší a je nuceno ji používat, aby se dorozumělo s ostatními dětmi. Tuto možnost si však většina rodičů především z finančních důvodů nemůže dovolit.                     

Domácí výuka

Nejlepší předpoklady k tomu naučit se cizí řeč mají bezpochyby děti národnostně nebo jazykově smíšených párů. Například ve Švýcarsku není ničím neobvyklým, když dítě naprosto přirozeně ovládá tři až čtyři řeči. Maminka je z francouzského kantonu, tatínek z italského a všichni navíc rozumí německy i anglicky. Vašemu předškolákovi prozatím bohatě postačí, když si vedle češtiny osvojí základy angličtiny. Pokud sami umíte trochu anglicky, můžete začít. Začněte podstatnými jmény. Vybírejte však krátká slova s jednoduchou výslovností (house, drink, fish, tree). Dítě učte ideálně obden. Každý vyučovací den přidejte dle věku a šikovnosti dítěte jedno až tři slova, ať dítě nepřetěžujete. Lekci vždy začněte opakováním. Dítěti kreslete obrázky. Když ho učíte, jak se řekne dům a dveře, nakreslete mu dům s dveřmi. Často si prohlížejte obrázkové knihy a upozorňujte dítě na slova, která již zná. Dítě často chvalte a nikdy se na ně nezlobte, když si některá slovíčka nepamatuje. Přejeme Vám hodně trpělivosti.           

Foto: www.billfrymire.com

Tagy: jak učit dítě angličtinu

Komentáře