Postižené dítě je rovnoprávný člen rodiny

Datum publikace: 16.08.2010

Kategorie: Rodiče a děti

Vychováváte postižené dítě? Následující doporučení by Vám měla pomoci k tomu, abyste svou náročnou situaci lépe zvládli.

Pevný režim

Ať chceme, nebo ne, musíme si přiznat, že postižené dítě vždy změní život celé rodině. Tedy nejen svým rodičům, ale také sourozencům. Fakt, že někdo z našich blízkých trpí závažným mentálním či fyzickým postižením, není lehké přijmout a vyžaduje dlouhou dobu k tomu, abychom jej přijali. Nemějte proto výčitky ze svých přirozených reakcí. Na začátku budete pravděpodobně pociťovat obrovské zklamání, lítost, bezmocnost, nespravedlnost, smutek i zlost, což je naprosto normální reakce. Pokud máte další děti, otevřeně si s nimi o jejich postiženém sourozenci promluvte, aby se svými pocity samy netrápily. V případě, že se jedná o závažné postižení, nejspíš budete zvažovat, zda handicapované dítě umístíte do ústavu, anebo se o ně budete starat doma. Jestliže se rozhodnete přistoupit k té druhé, náročnější, variantě, pak je nutno zavést doma pevný režim. Jeho dodržování napomůže k tomu, abyste udrželi rovnováze potřeby všech členů rodiny. Tedy nejen postiženého dítěte, ale také jeho sourozenců a v neposlední řadě své vlastní. Pokud nejsou potřeby jednotlivých rodinných příslušníků rovnoměrně uspokojovány, může existence postiženého dítěte vést k rozpadu rodiny. Naopak v případě, že se podaří situaci zvládnout, může vést k jejímu posílení a větší soudržnosti.                       

Praktická doporučení

Jak bylo naznačeno výše, svou pozornost není radno soustředit pouze na postižené dítě. Neprospěje to ani jeho sourozencům a rodičům, ani dítěti samotnému. Samo dítě by se mělo cítit jako rovnoprávný člen domácnosti, nikoli jako přítěž. Péči o dítě by neměl soustavně vykonávat pouze jeden člověk - nejčastěji jeho matka. Povinnosti by se měly rozdělit mezi ostatní. Nejenže tato dělba umožní matce dítěte vést kvalitní život, ale ostatní děti se tak naučí odpovědnosti, trpělivosti a citlivému přístupu k ostatním. Na druhou stranu zase nesmíte své zdravé děti přetěžovat. Umožněte dítěti kontakt s dětmi, které trpí stejným postižením. Také Vy byste měli být v kontaktu s rodiči, kteří pečují o dítě s podobným handicapem. Pokud je to možné, snažte se dítě připravit na jeho budoucí život bez Vás, aby bylo v rámci svých možností co nejvíce samostatné. Plánujte jeho budoucnost a podporujte ho v činnostech, ve kterých vyniká.        

Přečtěte si také:

Navštivte také: Astrologie, Novinky na trhu

Komentáře