Role moderní babičky a dědečka

Datum publikace: 23.10.2010

Kategorie: Rodiče a děti

Jaká je role moderních prarodičů? Co se změnilo od dob našich babiček a dědečků, nebo dokonce prababiček a pradědečků? Co dnes mohou dát moderní prarodiče svým vnoučatům?

Zaneprázdnění prarodiče

Klasická babička, tak jak ji známe z pohádek, filmů, anebo klasické literatury, bydlela na venkově, v chaloupce nebo větším stavení, kde se starala o svou zahrádku a domácí zvířátka. Uměla výborně vařit, péct a vyprávět pohádky i příběhy. Vnoučata k ní obvykle jezdila na prázdniny, na které se moc těšila. Dědeček se nemusel starat o domácnost, a proto měl na vnoučata ještě více času. Hrál s nimi různé hry, chodil na houby a borůvky. Společně s babičkou vnoučata trošku rozmazlovali. Moderní prarodiče však příliš mnoho času na vnoučata nemají. Často jsou ještě zaměstnaní, anebo vedou své firmy, takže někdy jsou ještě více zaneprázdnění než rodiče dětí. Nehledě na to, že současná generace babiček a dědečků má k dispozici více možností, než měly předchozí generace. Není ničím neobvyklým, když začnou studovat univerzitu třetího věku, anebo se rozhodnou procestovat celý svět. Svá vnoučata mají rádi, jsou pro ně však spíše rozptýlením, které si užijí jen občas. Ovšem čas na to, aby mluvili svým dětem do výchovy, si obvykle najdou. To je často zdrojem tzv. mezigeneračních konfliktů. Pokud máte pocit, že se Vaši nebo partnerovy rodiče začali do výchovy Vašich potomků příliš vměšovat, taktně (nikoli před dětmi) jim vysvětlete, že výchova dětí je záležitostí rodičů.

Zdravý vztah

V některých rodinách, kde jsou vytížení především rodiče, se však prarodiče o svá vnoučata běžně starají. Vyzvedávají je ze školy, pomáhají jim s úkoly, a dokonce je ukládají ke spánku. Ani tento druhý extrém není pro rodinu příliš zdravý. Prarodiče by neměli suplovat roli rodičů. Jakou úlohu by tedy měli hrát moderní prarodiče? Prarodiče mohou vnoučatům nabídnout zcela odlišný pohled na svět včetně nových podnětů. Pomohou jim lépe pochopit sounáležitost rodiny a princip fungování mezilidských vztahů. Děti se díky nim naučí úctě ke stáří a získají, anebo rozvinou své sociální cítění. Prarodiče bývají nekritičtí, vnoučata často chválí a zastávají se jich, což vede ke zvyšování dětské sebeúcty. Protože na rozdíl od rodičů nemají vysoké nároky, mohou si u nich děti v klidu odpočinout od každodenního stresu a povinností. Prarodiče zase těší, když mohou vidět, jak řetězec jejich DNA úspěšně pokračuje. Vnoučata a prarodiče si tedy mají co dát. Zdravý vztah mezi oběma generacemi přispívá ke vzájemnému obohacování.

Přečtěte si také:

Navštivte také: Předškoláci, Školáci

Tagy: role prarodičů dnes

Komentáře