Co je to lehká mozková dysfunkce?

Datum publikace: 04.08.2010

Kategorie: Školáci

Je Vaše dítě neklidné, roztěkané a nedokáže se pořádně na nic soustředit? Neví, jak už by na sebe upoutalo pozornost a neustále zlobí? Možná trpí některou z lehkých odchylek mentálního vývoje.  

Lehká mozkové dysfunkce

Lehkých odchylek od mentálního vývoje, které označujeme souhrnným názvem lehká mozková dysfunkce (LMD), existuje mnoho. Často vůbec nemají co do činění s inteligencí dítěte. Těmito poruchami bývají totiž v nemalé míře postiženy děti s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí. V mozku dítěte, které trpí LMD, jsou patrné rozdíly od běžného uspořádání neuronových spojení. V důsledku toho protéká mozkem méně krve, a tudíž nejsou nervové buňky dostatečně zásobeny kyslíkem, což způsobuje odchylky v elektrické aktivitě mozku. Příčin může být mnoho. Velkou roli zde hraje genetika. Pokud LMD trpěl někdo z rodičů či blízkých příbuzných dítěte, je zde jistý předpoklad, že jí dítě bude trpět. Uvádí se dokonce 50% až 70% pravděpodobnost. K oslabení funkce centrální nervové soustavy může však dojít i během těhotenství nebo časně po porodu. Další z možných příčin jsou různá tramata nebo bezvědomí  v raném dětství.

 Projevy LMD

Odchylky v elektrické aktivitě mozku se projevují především neschopností dítěte udržet pozornost, soustředit se, dále zhoršují paměť a proces učení. Stejně tak zapříčiňují poruchy motorické aktivity, mohou mít za následek vývojové vady řeči, anebo hyperaktivitu. Tyto symptomy představují vážný handicap nejen ve školním, ale i v osobním a pracovním životě. V praxi pak děti (a pokud tato porucha přeroste i do dospělosti, tak i dospělí) dělají chyby z nepozornosti, nejsou schopny dokončit své úkoly, nedokážou se soustředit na to, co jim říkáte. Jsou zbrklé. Vedle výše popsaných poruch pozornosti mohou děti postižené LMD dále trpět poruchami chování, jmenovitě impulzivitou a hyperaktivitou. Impulzivní člověk nerespektuje žádné autority a jejich pokyny, skáče ostatním do řeči a překřikuje je. Bezhlavě se vrhá do riskantních situací, takže si často ublíží. Hyperaktivita se projevuje neustálým neklidem, dítě nevydrží chvíli sedět v klidu, pořád se ošívá.  O dalších symptomech a o tom, jak svému dítěti pomoci, i o možnostech léčby, se dočtete v článku Lehká mozková dysfunkce vyžaduje trpělivost!

 Foto: Samphoto

Komentáře