Může být Vaše dítě samo doma?

Datum publikace: 18.08.2010

Kategorie: Výchova

Přemýšlíte, zda můžete své dítě nechat doma samotné? Své rozhodnutí dobře uvažte. A nezapomeňte podniknout alespoň základní bezpečnostní opatření.      

Vše dobře zvažte

Naše rozhodnutí, zda dovolíme, aby dítě bylo, či nebylo samo doma, závisí na několika faktorech. Tím prvním je samozřejmě věk dítěte. Děti mladší 10 let by neměly být doma bez dohledu dospělé osoby. Stanovení věkové hranice však zodpovědnému a prozíravému rodiči nestačí. Vždy je nutno ještě přihlédnout ke skutečné vyspělosti dítěte, stejně jako k jeho povaze. Některé děti nejsou ani v 11 letech schopné tuto situaci dobře zvládnout. Pokud se domníváte, že by Vaše dítě doma samo trpělo, najděte raději jinou možnost, jako je například školní družina, případně některý z mimoškolních programů. Názory na to, zda je dobré, nechávat děti pravidelně 5 dní v týdnu doma samotné, se různí. Na jednu stranu se dítě naučí samostatnosti, na druhou stranu mu hrozí četná rizika. Mnoho rodičů však nemá jinou volbu, než dát svým dětem do ruky klíče, a nechat je několik hodin (v době, která uplyne od příchodu dítěte ze školy, do doby, než se vrátí rodiče z práce) doma samotné. Níže najdete několik doporučení, co byste měli udělat pro bezpečnější pobyt Vašeho dítěte doma bez dozoru dospělého.              

Proveďte instruktáž

Když je dítě samo doma, vždy existují rizika, že se octne v nebezpečí, nebo se zraní. Neblahým následkům těchto rizik lze mnohdy předejít, když provedete několik opatření, včetně malé instruktáže. Dítě by mělo být poučeno, že nesmí do domu vpouštět cizí osoby. Mělo by být seznámeno s principem, jak fungují jednotlivé spotřebiče v domácnosti (např. fén, mikrovlnná trouba), a jaká hrozí při jejich používání rizika. Pro jistotu by mělo vědět, kde je uložena domácí lékárnička. Nezbytnou věcí je telefon. Zde je důležité, aby dítě znalo Vaše telefonní číslo do práce, na mobil, na sousedy, nebo přátele žijící nedaleko a důležitá trojčíslí 155, 150 a 158. Kromě toho je třeba dítěti ukázat, kde jsou umístěny nouzové východy. Neméně důležité je zajistit, aby se dítě doma nenudilo. Kromě domácích úkolů může zvládnout některé jednoduché domácí práce, jako je například luxování, nebo péče o zelené rostliny. U zaměstnaných dětí je větší šance, že nebudou vymýšlet lumpárny, při kterých by si mohly ublížit!  

Přečtěte si také:

Navštivte také:   Jak být dobrým rodičem, Vztahy  

Tagy: dítě samo doma

Komentáře