Naučte své dítě hospodařit s penězi

Datum publikace: 23.4.2013

Kategorie: Výchova

Pokud chcete své děti dobře připravit do života, nezapomeňte je také naučit, jak správně zacházet s penězi! Poradíme Vám, jak na to!

Finanční gramotnost

Správné hospodaření s penězi, to je jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou si mohou děti osvojit. V amerických školách se proto vedle čtení, psaní a počítání vyučuje také předmět s příznačným názvem finanční gramotnost. Tento vyučovací předmět naše školní osnovy donedávna vůbec neznaly. V posledních letech se však také v českých školách vyskytla snaha, začlenit alespoň základy finanční gramotnosti do osnov 2. stupně (například jako součást občanské nauky či matematiky). Hlavním smyslem tohoto předmětu je vysvětlit dětem podstatu peněz, seznámit je se základními platebními nástroji a poskytnout jim další praktické informace tak, aby se v budoucnu dokázaly orientovat zejména v problematice peněz, cen, a mohly odpovědně spravovat svůj osobní a později i rodinný rozpočet. (Definice finanční gramotnosti je mnohem obsáhlejší. My zde pouze popisujeme, oč se jedná.) Teoretickou školní přípravu je však třeba doplnit praktickou částí, která je plně v rukou rodičů. Jak tedy naučit své děti zacházet s penězi? V kolika letech je dobré začít? Čtěte níže!                              

Krok za krokem   

Následující jednoduché kroky by měly pozvolna vést k tomu, aby si dítě vážilo peněz, a učilo se s nimi postupně hospodařit. S praktickou výukou finanční gramotnosti můžete začít již v předškolním věku dítěte. Ve třech letech bohatě stačí, když dítě ví, že každá věc má svou cenu. Maminka s tatínkem chodí do práce, kde vydělají peníze, za které pak kupují jídlo, oblečení a hračky. Když dítě rozbije hračku, je to škoda, protože hračka Vás stála peníze. Pětiletému dítěti pořiďte vlastní kasičku, kam si bude ukládat penízky, které dostane. Na prvním stupni si může dítě střádat penízky obdržené za vysvědčení, nebo za pomoc při domácí práci (jako je např. vracení lahví apod.). Malý školáček obyčejně dostává pravidelné kapesné. Měl by se naučit, utratit jen část kapesného a tu zbývající uspořit (za účelem koupi nákladnější věci v budoucnu). Starší školáci dostávají vyšší kapesné. Obvykle si však přejí dostávat ještě vyšší. Vysvětlete jim, že také Vy byste si přáli mít vyšší plat, ale realita se neřídí pouze tím, co si přejeme. Zkuste najít alternativu, jak si mohou děti přivydělat. Na samostatnou brigádu mohou jít až od patnácti let. V tomto věku přichází správná doba založit dítěti vlastní účet, aby se s ním naučilo zacházet. Tip: Děti zhruba od dvanácti let by měly rovněž nést odpovědnost za škodu. Když něco zničí, měly alespoň malou část zaplatit se svých úspor.

Tagy: hospodaření | peníze | školáci | školák

Komentáře