Prevence sexuálního zneužívání dětí

Datum publikace: 16.08.2010

Kategorie: Výchova

Své děti bohužel nemůžeme nikdy 100% ochránit. Výchova zaměřená na prevenci sexuálního zneužívání nám však pomůže podstatně snížit riziko, že dítě bude někdo zneužívat.  

Veďte děti k asertivitě

Neblahé následky sexuálního zneužívání dětí jsou dobře známé. Jejich dětství, které mělo být bezstarostné, je zastíněno trápením, jehož příčinu vlastně ani nechápou. Děti, které byly zneužívány, mají v dospělosti problémy v oblasti navazování milostných vztahů, mohou trpět četnými zdravotními problémy a často potřebují pomoc psychiatra, neboť mohou trpět úzkostí či depresemi, nebo poruchami přijímání potravy. S prevencí je třeba začít již v předškolním věku. Pamatujte si, že sebevědomé a asertivní dítě si jen tak něco nenechá líbit. Oběti sexuálního zneužívání jsou spíše hodné a tiché děti, které jsou doma vedeny k poslušnosti. Jsou zvyklí, že dospělý má vždy pravdu, a nedovolí si mu odporovat. Snadno se jimi manipuluje. Každý rodič si přeje mít doma hodné a poslušné dítě. Své děti byste však měli naučit říkat „ne“. Vysvětlit jim, že musí říci „ne“, když někdo cizí začne dělat něco, co se jim nelíbí. Stejně tak byste svým dětem neměli tajit, že sexuální zneužívání existuje. Tuto informaci je však třeba podat dětem přiměřeně jejich věku a to tak, abyste je zbytečně nevystrašili.               

 Vzájemná důvěra

Děti by měly vědět, že jejich tělo patří pouze jim, a že existují intimní části těla, kterých se nikdo kromě lékaře nebo maminky (když dítě myje) nesmí dotýkat. Pokud tak učiní, nebo nutí dítě udržet nějaké tajemství, které udržet nechce, mělo by Vám to hned říci. Ovšem k tomu, aby se Vám dítě v tomto případě svěřilo, Vám musí plně důvěřovat. Musí si být jisté, že nebudete jeho sdělení zlehčovat, nebo se na něho zlobit, že si vymýšlí. Stejně tak se od Vás očekává, že budete diskrétní. To znamená, že tuto záležitost nebudete vyprávět svým kamarádkám či příbuzným. Veďte své děti k upřímnosti a vytvořte si spolu otevřený vztah. Nikdy je netrestejte, když se Vám přiznají k nějaké ze svých chyb. Pak máte velkou šanci, že se Vám svěří i s takto nepříjemnou záležitostí a Vy mu budete moci neprodleně pomoci.

Přečtěte si také: 

Navštivte také: Jak být dobrým rodičem, Dospívání

Komentáře