Citový vývoj předškoláka

Datum publikace: 14.02.2013

Kategorie: Vývoj předškoláka

Citový vývoj předškoláka je důležitou složku formování osobnosti. Dítě ve věku od 3 do 6 let potřebuje upevňovat pocit bezpečí a jistoty, podporovat sebevědomí a postupně si osvojovat základní společenská pravidla chování.  

Pro zdárný citový vývoj
Děti předškolního věku napodobují dospělé a snaží se dělat vše jako oni. Vzhledem k nedostatečné jejich vyspělosti a zkušenostem se jim některé věci nedaří tak, jak by si přály, a mohou z toho být deprimované. Podpora sebevědomí je velice důležitým aspektem citového vývoje předškoláka. Dítě potřebuje často chválit. Nešetřete chválou (samozřejmě adekvátně věku), kdykoli se Vašemu dítěti něco povede. V případě nezdaru potřebuje dítě povzbuzovat, což souvisí s rozvojem jeho sebevědomí. Dávejte dítěti často najevo svou lásku, neboť tím upevňujete pocit bezpečí a jistoty, což je jedna ze základních potřeb pro úspěšný rozvoj osobnosti dítěte.       

Základní pravidla chování
Dítě by mělo mít jasno v tom, co dělat smí, a co ne. Vysvětlete mu, jaké jednání je společensky nepřípustné, a proč. Zdvořilostní návyky, jako je poděkování a pozdravení, by měly být v 5 letech naprostou samozřejmostí, stejně jako hygienické návyky. Podporujte dítě v přátelském chování k ostatním dětem i dospělým a jděte mu příkladem.

Přečtěte si také

Tagy: citový vývoj předškoláka | předškolák

Čtěte na Rodičům

Komentáře