Estetický a kulturní rozvoj předškoláka

Datum publikace: 08.12.2011

Kategorie: Vývoj předškoláka

Estetický rozvoj předškoláka zahrnuje výtvarný, hudební a pohybový projev. Dítě by si v těchto třech oblastech mělo osvojit základní návyky.   

Výtvarný projev
Výtvarný projev je důležitou součástí estetického rozvoje předškoláka. Ještě předtím, než půjde dítě do školy, by si mělo osvojit správné držení těla i nástrojů při kreslení, malování a obdobných činnostech. Dítě by mělo umět stručně popsat a vysvětlit, co nakreslilo. Modelování pomáhá rozvíjet dětskou představivost. Prohlížejte si společně obrázky nebo fotografie a ptejte se dítěte, které se mu líbí, a proč. Můžete zajít také na výstavu.   

Hudba a zpěv
Pětileté dítě by mělo umět pojmenovat základní hudební nástroje a rozpoznat je podle zvuku. Mělo by umět zazpívat alespoň dvě nebo tři písničky a zvládnout jednoduchý taneček. Dětem pravidelně čtěte a učte je lidové slovesnosti (především říkanky a říkadla) a lásce k jejich mateřštině.        

Kroužky s mírou  
V tomto věku je ideální čas na zápis do pravidelných kroužků dle talentu a preferencí dítěte. Výtvarně nadané dítě bude bavit například keramika, živější a pohybově nadané dítě spíše ocení taneční kroužek. Dítě však nepřetěžujte, nevyplňujte celý jeho volný čas kroužky. Z kulturních akcí je vhodné dětské divadlo. Opatrně s televizí, dítě by se na ni nemělo dívat déle než dvě hodiny denně.

Přečtěte si také

Tagy: estetický a kulturní rozvoj předškoláka

Komentáře