Fyzický vývoj předškoláka

Datum publikace: 31.10.2011

Kategorie: Vývoj předškoláka

Pro zdravý fyzický vývoj předškoláka je třeba zajistit dostatek pohybové aktivity a častý pobyt dítěte venku.  

Osvojení základních cviků
Pokud nechodí dítě do školky, kde je fyzická příprava běžnou součástí učebního plánu, mělo by si osvojit základní pohybové aktivity a cviky s Vaší pomocí, anebo s ním můžete chodit na cvičení pro rodiče s dětmi. Pětileté dítě by mělo umět skákat snožmo a s odrazem do dálky, kotrmelec, dřepy, chodit po zvýšené rovině (např. po lavici), plazit se po břiše, chodit po špičkách, koulet a házet míčem do koše. Dále by mělo trénovat běh na krátkou trať, cca na 30 metrů. Důležité je umět reagovat na pokyny, jako je zpomalit, zastavit, otočit, atp. To vše lze s dětmi nacvičovat pomocí zábavných her a soutěží. Pokud pozorujeme, že dítě není příliš fyzicky zdatné a pohybově nadané, nic mu nevyčítáme a podporujeme jeho sebevědomí.         

Výživa, otužování a spánek
Nezapomínejte, že součástí zdravého fyzického vývoje dítěte je také zdravá výživa, správný pitný režim a otužování. Předškoláci již mohou zahájit pravidelné saunování. Ne každé dítě předškolního věku po obědě odpočívá, ale všechny děti potřebují dostatečný spánek, přibližně 10 hodin denně.     

Přečtěte si také

Tagy: fyzický vývoj předškoláka

Komentáře