Rozumový vývoj předškoláka

Datum publikace: 05.02.2013

Kategorie: Vývoj předškoláka

Rozumový vývoj předškoláka jsme pro přehlednost rozdělili na dvě etapy, a to od tří do čtyř a od čtyř do pěti let.  

Rozumový vývoj od 3 do 4 let
V tomto období dochází k markantnímu rozvoji řeči. Tříleté dítě zná kolem jednoho tisíce slov. Většina dětí mluví takřka bez chyb v krátkých větách, ale i v jednoduchých souvětích. Problém jim však mohou činit některé slovesné vazby, předložky, stejně jako výslovnost obtížných hlásek. Čtyřleté děti dokážou s malou pomocí převyprávět krátkou pohádku nebo jiný příběh. Mezi 3. a 4. rokem se děti snaží přijít na kloub, jak vše funguje, a zahlcují své rodiče otázkami začínajícími slůvkem proč. Umí počítat do tří. Dítě by se mělo umět citově odpoutat od matky a začlenit do kolektivu vrstevníků.          

Rozumový vývoj od 4 do 5 let
Řečový projev dítěte po 4. roce věku by již neměl obsahovat gramatické chyby. Pětiletý předškolák dokáže rozlišit základní geometrické tvary, tedy kruh, trojúhelník a čtverec. Zná barvy, umí napočítat do deseti a počítat do čtyř. Dokáže rozhodnout, zda je některé tvrzení pravdivé, nebo ne. Pojmenovává vše kolem sebe. Pětileté děti znají pravidla chování na ulici, smí tam však pouze v doprovodu dospělého. Také dokážou samostatně vyprávět příběhy. K podpoře rozumového vývoje svého dítěte trénujte rozlišování pravé a levé strany a rozlišování časových údajů (včera, zítra, ráno). Vyprávějte mu pohádky a společně rozebírejte jejich děj.

Foto: Pixmac.cz        

Tagy: předškoláci | předškolák | rozumový vývoj přeškoláka

Komentáře