Výběr školy je klíčový, rodiče si nyní mohou nechat poradit

Datum publikace: 23.01.2014

Kategorie: Předškoláci | Školáci | Vývoj předškoláka | Vývoj školáka

Do první třídy by v Praze v příštím školním roce mělo nastoupit okolo 13 tisíc prvňáčků. Výběr školy je většinou podle spádovosti, rodiče však mají možnost zvolit pro své dítě školu i mimo spádovou oblast. Rady týkající se nejen zápisu zodpoví rodičům předškoláků i školáků nově vzniklé poradenství společnosti Scio.

Mezi jednotlivými školami nalezneme velké rozdíly. Rozdíly nalezneme i mezi dětmi. Rodiče by měli tedy získat co nejvíce informací, než dítěti školu vyberou. Mohou využít dnů otevřených dveří, zveřejněných závěrečných zpráv či zpráv ČŠI. Měli by zároveň zvážit dostupnost školy, její otevřenost a především to, jak a zda bude dítěti vyhovovat.

Psycholog a pedagog Zdeněk Moucha v této souvislosti uvádí: „ Jsou to především rodiče, kteří jsou zodpovědní za vzdělání svých dětí. Výběr vhodné školy při nástupu do první třídy může mít rozhodující vliv na postoj dítěte ke škole.

Zápisy do prvních tříd probíhají od 15. 1. do 15. 2. V ČR je možná svobodná volba školy. Povinnost zapsat dítě k plnění školní docházky má ovšem jen spádová škola. Při hledání rad, týkajících se výběru školy, či určování školní zralosti dítěte, se rodiče mohou obrátit na:

- učitelky mateřské školy, kam dítě dochází
- pedagogicko-psychologickou poradnu
- nezávislé poradenství – vychází z potřeb rodičů, pomůže zorientovat se v informacích, na základě rozhovorů s rodiči i dítětem doporučí kritéria výběru školy a poskytne rešerši vybrané školy z pohledu uživatele
- Společnost Scio nabízí v rámci poradenství rodičům i pomoc s dotazy týkajícími se prvního a druhého stupně ZŠ, výběru střední školy, přechodu na gymnázia, mimoškolních aktivit, alternativního či domácího vzdělávání atd. www.scio.cz/poradenstvi

Tagy: Výběr školy | zápis do školy

Komentáře