Táborové ScioCAMPy baví i učí

TÁBOR, CO BAVÍ I UČÍ

Datum publikace: 02.06.2015

Kategorie: Školáci | Hry a volný čas | Vývoj školáka

Mnoho nadaných dětí se ve škole potýká s různými problémy. Nosí domů špatné známky, nedovedou se připravovat z hodiny na hodinu, či obsáhnout nemalý objem učiva. Přes prázdniny to jde změnit.

Pomoci mohou v takových případech tábory a kurzy ScioCAMPy, zaměřující se na oblasti - Jak na učení, Jak na jazyky či Jak na komunikaci. Děti zde zážitkovou pedagogikou, prostřednictvím zkušených lektorů, poznají různé metody a techniky paměťového učení. Věnují se rozvoji dovedností, často označovaných jako měkké. Například kritickému myšlení, asertivitě, sebereflexi, tvůrčímu řešení problémů nebo koncepčnímu myšlení. Veškeré metody učení si děti vyzkouší samy na sobě prostřednictvím zábavných aktivit. Z táborů i kurzu si pak odnáší soubor nástrojů, které mohou použít jak ve škole, tak při domácí přípravě.

Jak na učení, Jak na jazyky, Jak na komunikaci - na to se zaměřují ScioCAMPy

ScioCAMPy jsou určené dětem ve věku 10 – 12 a 13 – 16 let.
Jednou z jejich nejoblíbenějších forem je ta táborová, konající se o letních prázdninách na Moravě i v Čechách. Rodiče a hlavně děti se ale nemusejí bát toho, že by trávili většinu času učením. Naopak, nechybí samozřejmě klasické táborové aktivity, které mají děti rády. Na táborových ScioCAMPech je čekají sportovní hry, společné zábavné aktivity i výlety. Tábor se navíc nese v duchu celotáborové hry, letos inspirované cestováním.

ScioCAMPy jsou určeny dětem ve věku 10 -12 a 13 - 16 let

Osmidenní táborový ScioCAMP probíhá od soboty do soboty, samozřejmostí je celodenní stravování, přičemž táborová kuchyně ráda vyhoví i alegikům. Děti se během pobytu na táborovém ScioCAMPu naučí pracovat s pamětí a s různými druhy textů, lektoři jim poradí, jak se motivovat k učení, to vše zážitkovou formou. Mnohé děti se učí, ale nenaučí. A v tom je problém, který rodiče velmi vážně řeší a mnohdy si nevědí rady, jak svému školákovi pomoci. I některé nadané děti se ve škole trápí právě proto, že se neumí učit. Tábor, zaměřující se na to, jak se učit a dosáhnout kýženého výsledku, je výjimečnou příležitostí, jak pomoci dětem i jejich rodičům od problému, který je pro další život dětí zásadní.

Období prázdnin, tepla a volna je nejen obdobím her a nových zážitků, ale zároveň obdobím, kdy můžeme děti nenásilně připravovat na blížící se školu a další povinnosti. Období, které se stává odrazovým můstkem k nastartování dlouhodobějších činností a návyků, které si děti osvojují pro další, hektičtější, část roku.

Tou nejobecnější radou pro rodiče je držet se při plánování prázdnin, a nejen jich, zásady, že nejdůležitější je dětem zprostředkovávat především pozitivní emoce. Chceme-li, aby vzpomínky našich dětí byly převážně dobré, měli bychom jim poskytovat dostatek příležitostí pro to, aby zažívaly pocity, jako jsou vděčnost, spokojenost nebo láska.

www.sciocamp.cz

Tagy: pobytové tábory | ScioCAMP | tábory pro děti | tábory pro školáky

Čtěte na Rodičům

Komentáře