Vyšetření v těhotenství pro zdraví matky a plodu

Datum publikace: 21.5.2012

Kategorie: Zdraví v těhotenství

Během těhotenství absolvuje každá budoucí maminka v rámci těhotenské poradny celou řadu vyšetření. Cílem vyšetření v těhotenství je zdraví matky a plodu, případně včasné odhalení vrozených vývojových vad a přerušení těhotenství.  

Krevní testy
Nedílnou součástí vyšetření v těhotenství jsou krevní testy, kterými se zjišťuje krevní skupina matky (důležitý je především RH faktor), hladina alfafetoproteinu (zvýšená hladina signalizuje možné postižení plodu, test na syfilis, případně na HIV a krevní obraz.V 16. až 18. týdnu těhotenství se dále provádí biochemický screening. Účelem je zjištění výše pravděpodobnosti, zda Vaše dítě může trpět genetickou poruchou (Downův syndrom, Edwardsův syndrom a Pataův syndrom).

Amniocentéza
Amniocentéza neboli odběr vzorku plodové vody se provádí pouze v případě pozitivních výsledků biochemického screening, dále v případě zvýšené genetické zátěže vyplývající z rodinné anamnézy a u každé těhotné ženy starší 35 let.

Test na těhotenskou cukrovku
Test na těhotenskou cukrovku není příliš populární, neboť v jeho rámci nejprve maminka nalačno absolvuje první odběr, poté musí vypít láhev roztoku glukózy a za dvě hodiny následuje druhý krevní odběr.

Vyšetření moči
Součástí každé těhotenské poradny je rovněž vyšetření moči, které má doplnit vyšetření krve (například se zjišťuje hladina bílkoviny v moči, přítomnost bakteriální infekce, která může být příčinou zánětu, atd.).     

Ultrazvukové vyšetření v těhotenství
Ultrazvuková vyšetření patří mezi nejoblíbenější součásti těhotenské poradny, neboť maminky mají možnost vidět své miminko. Tato vyšetření se provádějí nejprve ke stanovení gravidity a zjištění počtu plodů (5. až 12. týden těhotenství), dále v souvislosti s vyhledáváním možných vývojových vad plodu (12. až 16. týden těhotenství a znovu ve 20. až 22. týdnu těhotenství) a k posouzení růstu plodu (ve 30. až 33. týdnu těhotenství).      

Poslech ozev plodu
Od 38. týdne těhotenství až do porodu se dále provádí monitor ozev plodu (CTG).   

Ostatní vyšetření
Dále se v rámci těhotenské poradny zjišťuje krevní tlak, váha a přítomnost otoků. V případě zdravotních problémů matky se mohou provádět také další vyšetření. Mimo gynekologickou ordinaci je třeba do těhotenské průkazky zanést výsledky stomatologického vyšetření a EKG (provádí se u obvodního lékaře).   

Přečtěte si také

Tagy: vyšetření v těhotenství pro zdraví matky a plodu

Komentáře