Nenechte své děti trpět alergií

Řízená detoxikace – luxus, které si vaše děti zaslouží

Datum publikace: 02.06.2015

Kategorie: Psychika | Maminky a tatínkové | Zdraví

Od dětství jsem trpěl sennou rýmou. Na jaře mě dusily pyly, v légě pokosená tráva, na podzim tlející listí a v zimě suchý vzduch. Dodnes mám v paměti náhlé odjezdy z výletů a letních táborů, když jsem začal lapat po dechu. Takhle bezstarostné dětství rozhodně nevypadá.

Proč s tím něco neděláš? Proč si někam nezajdeš?,“ naléhala na mne v pozdějším věku má žena. Byl jsem otrávený, ale zároveň jsem stejně oddaný jako každý člověk, který miluje, a tak jsem přistoupil na prosby své ženy a vyzkoušel detoxikaci. Terapeutka mě informovala o velké toxické zátěži v okruhu plic, jater, o nervovém systému ani nemluvě. Měl jsem dojem, že jsem všechno, jenom ne zdravý.

Jak se zbavit alergie

Navzdory počáteční nedůvěře jsem po několika měsících detoxikace zjistil, že mohu být v přírodě. Ne minutu, ale celé hodiny. Další milou skutečnost mi sdělila žena: „Už nechrápeš“, šptila mi ráno do ucha. V záplavě všedních dní jsem úplně přestal vnímat, že spolu se zdravím se mění i mé chování. Všimlo si toho ale mé okolí. Nebyl jsem tolik výbušný a náladový.

Kdybyste přede mě kdysi postavili můj dnešní obraz, pravděpodobně bych se vám vysmál. Ale dnes už bych mluvil docela jinak... A taky vím jistě, že bych nikdy nenechal své děti trpět tak, jako jsem trpěl já.
Zdeněk Malovec, klient terapeuta Joalis

Souboj emocí – souboj nemocí
Alergickými potížemi dnes trpí 30–40 % populace včetně dětí. Především dětí! Kde se stala chyba? Současný člověk je ovlivněn tlakem, který na něj společnost vyvíjí, a to už od raného věku. Chce-li se dítě prosadit, musí bojovat. To způsobuje velmi silnou emocionalitu, která se dá shrnout do tří slov: soutěž, zápas, konkurence. Všechny tyto emoce vyžadují jistou dávku agresivity. Kde ale leží hranice mezi tím, co je zdravá agresivita a co už je patologické?

Podle čínského pentagramu má agrese souvislost s rovnováhou jater a jejich dceřiných orgánů. Přílišná agresivita, nebo naopak malá schopnost sebeprosazení stimuluji činnost jater. Ta je buď příliš silná, anebo slabá. V obou případech vzniká v organismu stres, který v konečném důsledku zapříčiní nahromadění toxinů. Kruh se uzavírá v okamžiku, kdy se toxické zatížení jater začne zpětně promítat do psychiky dítěte a přivádí ho k afektivnímu chování.

Jak se to chováš?!
Podrážděné a výbušné dítě se ocitá pod palbou nepochopení a výčitek: Co se to s tebou děje? Jsi normální? Je třeba si uvědomit, že takové poznámky citlivé dětské duši příliš nepřidají. Jsou dvě nejběžnější reakce, které děti v takových situacích používají. A obě jsou špatně:

  • Uzavře se do sebe. Někdy až v takové míře, že potlačovaná agrese se nakonec obrátí proti němu a dává o sobě znát prostřednictvím autoimunitních onemocnění.
  • Rve se za svou pravdu a chová se čím dál hůř. Neustálé hádky vytvářejí v dítěti vnitřní napětí, které vyvolává nervové chvění. A psychosomatický základ alergie je na světě.

Ideální by bylo naučit ho, aby dokázalo kritiku přijmout s nadhledem. Jenže chtějte po dítěti, aby uvažovalo jako dospělý, a vezmete mu celé jeho dětství. Je třeba jednat opatrně a postupovat krok za krokem. Předtím, než zavítáte se svou nezvladatelnou a neustále kýchající ratolestí do psychologické poradny, zkuste se na celý problém podívat zeširoka a věnovat mu maximální péči.

Šnek Bambík pomáhá
Celostní detoxikační metoda C. I. C. dokáže šetrným a bezbolestným způsobem vyhledat toxické zátěže, které se v organismu nacházejí a které zodpovídají za alergické reakce. Stres a podvědomá životní tíseň, těžké kovy, nevvhodná strava, ... To všechno jsou látky, které tělo poškozují, zatěžují a působí patologicky. V dnešní době prakticky neexistuje lidské tělo bez toxického zatížení.

Metoda C. I. C. je dlouhodobý proces postupného a systematického zbavování se chemického koktejlu, který sobě i svým dětem nevědomky mícháme každý den. Výsledky jsou překvapivé, zvláště u dětí, jejichž téměř nepolíbená imunita reaguje na detoxikaci skvěle. Důkazem jsou dva klíčové dětské detoxikační přípravky, které byly podrobeny pilotní studii ve statistickém centru DSC Services, s.r.o., jíž se zůčastnilo na 91 pacientů s astmatem 1.–3. stupně. Bylo zjištěno, že potravinové doplňky Joalis Bambi Analerg a Joalis Bambi Bronchi zvýrazňují efekt klasické antialergické léčby. V průběhu studie totiž u pacientů, kteří užívali zmíněné preparáty, došlo k poklesu hladiny IgE, zlepšení hodnot při spirometrickém vyšetření, nárůst vitální kapacity plic. Navíc klesl počet astmatických záchvatů a stejně tak počet dnů s alergickými problémy.

Svého detoxikačního terapeuta naleznete ve všech krajích a větších městech ČR. Více informací na www.joalis.cz.

Tagy: alergie | astma | C.I.C. metoda | detoxikační nauky | joalis.cz

Čtěte na Rodičům

Komentáře