Kategorie poradny

SCIO Poradna

SCIO Poradna

Jaroslava Simonová
Vystudovala speciální biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě UK. Od roku 2002 se systematicky zabývá vzdělávací politikou. Zkušenosti získávala nejdříve v rámci občanských sdružení (Asociace pro domácí vzdělávání, Stálá konference asociací ve vzdělávání, Asociace profese učitelství ČR), posléze v institucích veřejné správy (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav pro informace ve vzdělávání, Česká školní inspekce) a v soukromém sektoru (Kalibro, www.scio.cz, s.r.o.). V současnosti je interní doktorandkou Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na Pedagogické fakultě UK, kde se zabývá sociologií vzdělávání, zejména pak problematikou výběru školy.

Oblasti pro poradenství: základní orientace v systému vzdělávání v ČR, alternativní směry vzdělávání, obsah vzdělávání, účast rodičů na chodu školy, Česká školní inspekce, trendy ve vzdělávání.

Pracuje ve společnosti Scio. Ta nabízí osobní poradenství pro rodiče v oblasti vzdělávání dětí: výběr základní a střední školy, školní připravenost, víceletá gymnázia atd. Více na www.scio.cz.

Zeptejte se dětské psycholožky

Zeptejte se dětské psycholožky

Mgr. Klára Votavová je dětskou psycholožkou a také majitelkou dětské školičky Velíček.

Výživa a kojení

Výživa a kojení

Na Vaše otázky týkající se kojení a výživy Vám ráda odpoví laktační poradkyně s bohatou praxí Bc. Jiřina Mrázková. Jakmile bude Vaše otázka zodpovězena, budeme Vás informovat na Váš e-mail, který jste zadali při registraci.