Články pro tag "jak být dobrým rodičem"

Užívejte si každou chvilku a povzneste se nad nepořádek

Je pozoruhodné, jak velký nepořádek dokážou děti udělat během malé chvilky. Pokud si však chcete čas strávený s nimi opravdu užít, povzneste se nad běžný nepořádek, který k dětem patří. Uklízejte až najednou a veďte děti k tomu, aby Vám pomáhaly.     

pokračovat na článek

Jak jste na tom se sebeovládáním ve výchovně náročných situacích?

Začalo Vaše dítě zlobit v okamžiku, kdy se to zrovna nejméně hodí? Anebo ho dokonce popadl záchvat vzteku? Zachovejte klid alespoň Vy. V klidu celou situaci zvládnete lépe.

pokračovat na článek

Dejte dětem jistotu

Jedním ze základních předpokladů pro harmonický vývoj dítěte je pocit jistoty. Ty nejmenší vyžadují dodržování pravidelných rituálů, ty starší potřebují jasná pravidla, aby věděly, co od Vás mohou očekávat. 

pokračovat na článek

Podporujte dětské sebevědomí

Většina psychologů Vám potvrdí, že za spoustu problémů, ať už u dětí, nebo dospělých, může snížené sebevědomí. Pokud chcete dětem usnadnit život, podporujte jejich sebevědomí.   

pokračovat na článek

Rodiče, vždy dodržte své slovo

Děti, jejichž rodiče vždy drží své slovo, žijí v prostředí jistoty a důvěry, což je jedním ze základních předpokladů pro harmonický rozvoj jejich osobnosti. 

pokračovat na článek

Zásada sedmá: Podívejte se na svět dětskýma očima

Že už je tomu dávno, co jste odrostli dětským střevícům? Když budete trošku cestovat v čase, Vaše děti to jistě ocení.   

pokračovat na článek

Zásada šestá: Nebojte se přiznat svou chybu

Hlídáte si svou rodičovskou autoritu jako oko v hlavě a máte obavu, aby Vaši potomkové neodhalili, že se občas dopustíte také nějaké chyby? Nebojte se a raději svou chybu přiznejte. Vyplatí se Vám to.

pokračovat na článek

Zásada pátá: Nechtějte po dítěti, aby dokázalo to, co jste sami nezvládli

Protože pro své děti chceme to nejlepší, záleží nám na jejich dobrých studijních výsledcích. Chceme, aby měly v životě dobrou práci a pohodlný život, tedy ještě lepší než máme my, neboť jsme své šance již dávno promarnili. Toto přání nás však neopravňuje k tomu, abychom své děti nutili studovat obory, které studovat nechtějí.  

pokračovat na článek

Zásada čtvrtá: Tchýně je také babička

Postavení snachy nebo zetě je vždy nevděčné. Dobré vztahy se svou tchýní má vskutku málokdo. Pro dítě je však matka Vašeho partnera či partnerky babička.   

pokračovat na článek

Zásada třetí: Také jste chodili do školy

Protože nám záleží na tom, aby z našich dětí něco bylo, přejeme si, aby dosahovaly co nejlepších studijních výsledků. A samozřejmě také nechceme, aby ve škole měly nějaké kázeňské přestupky. Nikdo však není dokonalý. Dokonalí jsme nebyli ani my, když jsme chodili do školy.   

pokračovat na článek

Zásada druhá:Vzpomeňte si na své dětství

Velkou výhodu mají rodiče, kteří nikdy úplně nepřestali být dětmi, anebo velmi jsou empatičtí, a dokážou se snadno vcítit do dítěte. Pokud to není Váš případ, snažte si vzpomenout na své vlastní dětství.

pokračovat na článek

Zásada devátá: Každé dítě je jiné

Vícečetní rodiče se srovnávání svých dětí alespoň tu a tam neubrání. Pokud už musíte srovnávat, nechávejte si výsledky srovnání pro sebe, neboť mohou být pro Vaše děti traumatizující.  

pokračovat na článek

Zásada osmá: Nezapomínejte, že dětem ubíhá čas jinak

Také máte pocit, že Vám čas ubíhá čím dál rychleji? Pak si jistě vzpomínáte, že jako dítěti Vám tak rychle neutíkal. Zejména když jste čekali na Štědrý den, anebo na to, až maminka dokončí svou práci a bude si s Vámi hrát.

pokračovat na článek

Zásada jedenáctá: Učte dítě zodpovědnosti

Proč učit dítě zodpovědnosti? Když se děti naučí nést zodpovědnosti, ušetří si spoustu problémů v dospělosti. A Vy jako rodiče v nich máte parťáka, na kterého se můžete spolehnout. 

pokračovat na článek

Zásada dvanáctá: Prasátko nemá devět životů

Učte své dítě zacházet s penězi již od předškolního věku. V dospělosti Vám za to poděkují.

pokračovat na článek

Zásada třináctá: Nenuťte děti do jídla

U dětí je celkem běžné, že občas mají hladové období, a občas nemají na jídlo ani pomyšlení. V tomto případě bychom je však neměli do jídla nutit.

pokračovat na článek

Zásada čtrnáctá: Naučte dítě říkat ne

Možná máte pocit, že Vaše dítě říkat ne rozhodně učit nemusíte. Ovšem pozor, k vlastním rodičům a k lidem, které dítě důvěrně zná, si toho dovolí méně než k cizím.     

pokračovat na článek

Zásada patnáctá: Nejen mladší sourozenec potřebuje chránit

Rodiče mívají tendenci nadržovat mladším sourozencům a chránit je před staršími, protože jsou v jejich očích slabší. Neměli by však zapomínat, že také starší sourozenec potřebuje zastání.     

pokračovat na článek

Zásada šestnáctá: Respektujte jeho soukromí

Rodiče si často neuvědomují, že jejich dítě, třebaže ještě není zdaleka dospělé, má právo na soukromí. Jiní rodiče dětské právo na soukromí dokonce ani neuznávají. Nejčastějším argumentem je, že se o své dítě bojí.  

pokračovat na článek

Zásada sedmnáctá: Veďte dítě k tomu, aby se umělo rozhodnout.

Tuto zásadu většina z nás podceňuje. U dětí, které nemají s rozhodováním problémy, to nevadí. Těm ostatním však hodně zjednodušíme jejich budoucí život, když je povedeme k tomu, aby se uměly rozhodnout.  

pokračovat na článek
123