Dětské lásky nikdy nezlehčujte

Datum publikace: 18.07.2013

Kategorie: Předškoláci

Nezapomínejte na to, že Amorovy šípy nezasahují pouze teenagery a dospělé, ale také předškoláky. Dětské lásky nikdy nezlehčujte. Pro děti mají totiž zásadní význam.  

Když se zamiluje předškolák

První lásky nepřicházejí v pubertě, ale ještě ve školce. Poté, co přestane být pro malou holčičku hlavním hrdinou tatínek, za kterého se chce vdát, a pro chlapečka maminka, se kterou se chce oženit, rodiče jsou v tomto ohledu nahrazeni vrstevníky svých dětí. Svou první lásku může dítě potkat na horách, na letní dovolené, anebo v mateřské školce. Zamilované děti se spolu drží za ruce, povídají si a slibují si, že se vezmou, a budou mít spolu spoustu dětí. Láska u dětí předškolního věku je čistě citová záležitost. Narozdíl od lásky dospívajících či dospělých nijak nesouvisí se sexem. A co hra na doktora? Ta nemá s láskou nic společného. Odborníci se shodují na tom, že hra na doktora není projevem ničeho jiného než pouhé zvědavosti. To však neznamená, že bychom ji měli podceňovat. Nyní ale zpátky k dětským láskám a k tomu, jak postupovat, když se zamiluje Váš předškolák.         

Pozor, ať neztratíte důvěru

Většina dospělých již dávno zapomněla na dobu svého dětství, a proto nedokáže na dětské lásky nahlížet jinak než dospěláckýma očima. Dětské lásce nepřikládají příliš velký význam (vždyť dítě skutečnou lásku přeci teprve pozná) a často city svých potomků bagatelizují, anebo si z nich dělají legraci. Úplně nejhorší, co můžete zamilovanému předškolákovi udělat, je, že o jeho citech hovoříte na veřejnosti, před svými kamarádkami, anebo před celým příbuzenstvem. Dětská láska sice obvykle přejde, to ovšem neznamená, že se nejedná o silný cit, který Vaše dítě silně neprožívá. Pokud neprojevíte dostatek taktu a budete si z dítěte dělat legraci, nejenže mu ublížíte, ale také ztratíte jeho důvěru. Dítě se Vám přestane svěřovat. Pokud nechcete, aby se tak stalo, neberte dětskou lásku na lehkou váhu. Vyprávějte dítěti o své školkovské lásce, možná Vám samo bude vyprávět o té své. Když tak neučiní, tak ho nenuťte. I malí mají právo na svá tajemství. Náš tip: Jestliže znáte jméno lásky svého dítěte, nabídněte mu pomoc při výběru dárku k svátku. K výběru vánočního dárku nemusíte znát ani jméno. Většinou je však znáte. Buďte vnímaví, citliví a připraveni poznat, kdy se Vaše dítě trápí. Bývá to signálem toho, že s dětskou láskou není něco v pořádku. Děti se mohly pohádat, mohl se ve hře objevit někdo jiný, anebo mohlo dojít k velkému zklamání. Podobně jako je tomu ve světě dospělých.   

Tagy: dětské lásky | předškoláci

Komentáře