Přípravné kurzy na gymnázia – proč je výhodné začít s přípravou brzy

Datum publikace: 29.08.2023

Kategorie: Vzdělávání | Příprava do školy

Po loňské zkušenosti s přijímačkami na střední školy mnozí rodiče budoucích deváťáků zvažují, jak jim pomoci k přijetí na vysněné střední školy. Jako první, co většinu napadne, je nějaká příprava na přijímací zkoušky. Pokud tedy už přemýšlíte, že by váš syn nebo dcera mohl/a dělat přijímačky na gymnázium, dává smysl se nad přípravou na přijímačky zamyslet.

Není brzy řešit doučování na přijímačky už o prázdninách před devátou třídou? Rozhodně není. Získejte náskok a vyberte pro svého potomka tu nejlepší přípravu na přijímací zkoušky, kterou si zaslouží. Na trhu je bezpočet firem, které se přijímačkové přípravě věnují. Pokud je vaším cílem gymnázium, tedy jeden z nejžádanějších typů škol, dejte si práci s výběrem kvalitní přípravky. Měla by ideálně splňovat tato kritéria: pracovat s testy podle formátu Cermatu, organizovat přesné zkouškové simulace, poskytovat výuku vedenou zkušenými pedagogy, mít historii a vést si statistiku úspěšnosti a být vám oporou po všech stránkách.

Máte-li doma cílevědomé dítě, které chce přípravným kurzů na gymnázium věnovat svůj čas a energii, určitě mu v tom pomozte. Mnohá prestižní gymnázia zařazují do svých kritérií pro přijetí kromě jednotných Cermat přijímaček také např. prospěch (a na tom se musí pracovat dopředu) či vlastní školní část přijímaček (test všeobecných  studijních předpokladů, test z cizího jazyka apod.).

Na trhu jsou přijímací zkoušky nanečisto, kde si může deváťák opakovaně vyzkoušet, co přesně ho u ostrých přijímaček čeká (simulace přijímaček), projde si většinu typových úloh z Cermat testů a naučí se je efektivně řešit. Stěžejní je pak umět pracovat s vlastní chybou a neustrnout na opakování jednoho typu úlohy a učiva, které mu jde. Připravovat se soustavně a neustále se zlepšovat je pro přijímačky na gymnázium klíčové.

Proč začít s přípravou na přijímačky na gymnázium už na podzim? Protože to přináší konkurenční výhodu. Přípravné kurzy na přijímačky nabízejí výhodná předplatná, která fungují jako předplacený kredit na určitý počet účastí. Díky včasnému startu budete vědět, jak na tom jste, a jak moc ještě musíte zabrat. Na zlepšení máte dost času a jste více v klidu. Také budete mít více času naučit se dovednosti potřebné přímo k samotným jednotným přijímačkám, které jsou v mnohém specifické.

Musíte umět pracovat s časovým limitem pro jednotlivé testy na přijímačky, ale také zvládnout správně vyplnit jediný výstup z přijímaček, který se bude hodnotit, tzv. záznamový arch. Bonusem včasné přípravy vám pak bude dokonalá znalost typových úloh z Cermat testů, díky které si budete moci vytvořit svojí vlastní unikátní testovou strategii. A ta vás u ostré zkoušky podrží.

Poraďte se tedy doma už nyní a řekněte si, jaké jsou vaše cíle a kolik času, energie a peněz jste ochotni vložit do přípravy na přijímací zkoušky tak, aby to bylo pro všechny přijatelné a deváťák se cítil v pohodě.

Komentáře