Když je dítě levák

Datum publikace: 1.3.2011

Kategorie: Předškoláci

Jste neklidní z toho, že Vaše dítě dělá spoustu věcí levou rukou? To, že používá levačku k více činnostem než Vy, ještě neznamená, že je levák. A pokud levák náhodou je, nejedná se přeci o žádnou tragédii!        

Leváci

Jestli je Vaše dítě pravák, anebo levák obvykle zjistíte do 3. roku jeho života, a to podle toho, kterou ruku častěji používá. Některé děti používají obě ruce stejně. U těchto tzv. univerzálů je třeba (pomocí testů v psychologicko-pedagogické poradně) zjistit, použití které ruky je pro dítě přirozenější. Být levákem není žádné neštěstí. Leváctví znamená preferenci levé strany, nejedná se o žádnou poruchu. V naší populaci žije přibližně 10% leváků.      

Svět praváků

Valná většina rodičů se po zjištění, že je jejich dítě levák, snaží svého potomka předělat na praváka. Jejich hlavním argumentem je, že v našem se člověku mnohem snáze žije, pokud používá jako vedoucí svou pravou ruku. Při psaní perem, stříhání nůžkami, anebo ovládání myši je přeci mnohem praktičtější používat pravačku. Řada současných odborníků však automatické předělávání z leváka na praváka nedoporučuje. Vždyť dnes už není problém sehnat nůžky, anebo škrabku na brambory pro leváky, o golfových holích ani nemluvě. Nehledě na to, že u mnoha dalších činností, které běžně vykonáváme, vůbec nezáleží na tom, která ruka je dominantní. Násilným předěláváním na praváka můžeme mnoho pokazit. V některých odborných publikacích se dokonce setkáte s názorem, že u dětí, které byly nuceny změnit svou orientaci z levé strany na pravou, se později objevily problémy, jako je pomočování, tiky, anebo koktání. Jejich pravdivost však nikdo neprokázal. Jak tedy postupovat, když zjistíte, že je Vaše dítě levák?     

Přecvičit nebo nepřecvičit

Při hledání správné odpovědi na otázku, zda máte Vašeho leváka přecvičit, anebo raději ne, záleží na několika faktorech. V prvé řadě jde o to, na kolik dítě používá svou levou ruku. Pokud je tato ruka dominantní v rozmezí od 51 do 60%, pak lze přecvičení doporučit. Zásah do integrity dítěte není tak velký a přiznejme si, že náš svět přece jen pamatuje hlavně na praváky. Jestliže je však dítě orientováno na svou levačku z 80% a více, pak by předělávání na praváka vedlo k potlačení jeho přirozenosti, což by se mohlo negativně odrazit na jeho dalším vývoji. Dalším důležitým kritériem je věk. Odborníci doporučují přecvičování pouze u dětí předškolního věku. Školákovi byste mohli jeho školní život hodně zkomplikovat. Pokud máte pochybnosti, zda je Vaše dítě levák, anebo si nejste jisti, zda máte uvažovat o jeho přeučení, navštivte pedagogicko-psychologickou poradnu.

Tagy: dítě levák

Komentáře