Proč učit děti cizí řeči – předškoláci

Datum publikace: 09.08.2012

Kategorie: Předškoláci

Máte doma šikovného předškoláka? Umožněte mu jazykovou výuku. Existuje minimálně pět dobrých důvodů, proč učit dítě cizí řeč již v předškolním věku.       

Nepodléhejte mýtům o předškolní výuce
Ohledně jazykové výuky dětí předškolního věku panuje několik mýtů. Zaprvé většina rodičů se domnívá, že se jedná o zbytečně vynaloženou investici. Dalším důvodem, proč se rodiče nerozhodnou zpřístupnit dítěti jazykovou výuku ještě před zahájením povinné školní docházky je, že mu údajně nechtějí kazit bezstarostné dětství. Když se však výuka pojme formou hry, dětství svým ratolestem rozhodně nezkazíte. S tímto mýtem souvisí další protiargument, a to, že si dítě může vytvořit negativní asociaci ve vztahu ke škole a k učení obecně. Jenže výuka dětí předškolního věku probíhá, anebo by alespoň měla probíhat takovou formou, která děti rozhodně neodradí. Tedy žádné úmorné biflování či složité gramatické rozbory, ale styl učení je hra. Cyklus mýtů uzavírá obava, že si dítě bude svou mateřštinu a cizí řeč plést. Nebude. Pokud na ně ovšem nebudete střídavě hovořit každou chvíli jinou řečí. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby s dítětem hovořil cizí řečí pouze jeden z rodičů.

Proč učit dítě cizí řeč
Nyní se proto raději zaměřme na dobré důvody, proč našim dětem v předškolním věku od 2 do 6 let lekce cizího jazyka umožnit. Uvádíme alespoň pět nejdůležitějších: 

  • Seznámení s jazykem v předškolním věku usnadní dítěti pozdější jazykovou výuku na základní škole.
  • Slovíčka, která si dítě v raném věku osvojí, za předpokladu jejich opakování a používání již nikdy nezapomene.
  • Dítě se naučí používat cizí řeč spontánně, bez toho aby přemýšlelo, jaký má použít čas, bude komunikovat.
  • Je velká pravděpodobnost, že dítě nebude muset v budoucnu překonávat žádný ostych, když bude chtít mluvit cizí řečí.      
  • Výuka cizího jazyka celkově stimuluje duševní rozvoj dítěte, což mu v budoucnu usnadní zahájení školní docházky.   

Jak vidíte sami, existuje minimálně pět dobrých důvodů, proč učit předškoláky cizí řeč ješrě před zahájením jejich povinné školní docházky. Přejeme Vám a Vašim dětem mnoho studijních úspěchů! 

Přečtěte si také

Tagy: proč učit děti cizí řeči – předškoláci

Komentáře