Mateřská dovolená a PPM

Datum publikace: 03.09.2010

Kategorie: Těhotenství

Plánujete založení rodiny, anebo už čekáte miminko? Pak Vás jistě bude zajímat, jak je to přesně s peněžitou pomocí v mateřství (PPM).      

Máte nárok na peněžitou podporu v mateřství?

Nárok na mateřskou dovolenou mají všechny maminky. Nastupuje se na ni 6. až 8. týden před očekávaným porodem. Ovšem nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) mají pouze ty maminky, které splňují zákonem stanovené podmínky. Obecné podmínky pro vyplácení peněžité podpory v mateřství jsou dvě. Za prvé je to účast na nemocenském pojištění minimálně po dobu 270 dní v posledních dvou letech před porodem. Za druhé, matka musí o dítě pečovat. Maminkám, které jsou zaměstnankyně, vyplácí peněžitou podporu v mateřství jejich zaměstnavatel. Maminkám, které patří mezi osoby samostatně výdělečně činné, vyplácí dávky příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Na rozdíl od zaměstnankyň se musí OSVČ, pro které je účast na nemocenském pojištění nepovinná, včas přihlásit. Ohledně peněžité pomoci v mateřství se musíte obrátit na místně příslušnou (dle Vašeho bydliště) správu sociálního zabezpečení. Úřednici můžete telefonicky požádat, aby Vám tento formulář poslala na Vaši adresu.

Doba pobírání PPM

Doba pobírání peněžité pomoci se u OSVČ neliší. Je závislá na počtu narozených dětí. Pokud se Vám narodilo jedno dítě, činí tato doba 28 týdnů, pokud jste porodila dvojčata, nebo trojčata, pak činí 37 týdnů. Její výše se vypočítá na základě příjmu před nástupem na mateřskou dovolenou. Tip: Pokud nastupujete na mateřskou jako OSVČ, která nesplňuje první podmínku, avšak Vaše účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem trvala alespoň 180 dní, máte až do porodu nárok na dávky nemocenského pojištění. Hlavní výhodou je, že v tomto režimu nemusíte platit zálohy sociálního a zdravotního pojištění. Jakmile se narodí dítě, vzniká Vám nárok na čerpání rodičovského příspěvku.

Kolik dostanete?

Výše PPM je závislá na výši Vašeho příjmu před nástupem na mateřskou dovolenou. Činí 70% z denního vyměřovacího základu, který získáte, když svůj příjem za posledních 12 měsíců vydělíte počtem kalendářních dnů. To ovšem neznamená, že budete automaticky dostávat 70% Vašeho denního vyměřovacího základu. Od ledna 2009 zde byly zavedeny redukční hranice, které výpočet komplikují. Pro Vaši představu uvedeme příklad: Při hrubém měsíčním ve výši příjmu 20.000 Kč máte nárok na výplatu PPM ve výši 13.800 Kč měsíčně, kdežto při hrubém měsíčním příjmu 40.000 Kč činí měsíční PPM 22.350 Kč.         

Přečtěte si také

Tagy: mateřská dovolená

Komentáře