Výchova dětí v Číně se od naší velmi odlišuje

Datum publikace: 25.06.2012

Kategorie: Výchova

Výchova dětí v Číně se oproti západní výchově, která je spíše demokratická, zásadně odlišuje. Vychází z konfuciánství, které klade důraz na povinnost, šetrnost, disciplinovanost a oddanost autoritám.    

Kořeny čínské výchovy
Koncepce čínské výchovy vychází ze starého Konfuciova učení, které je dodnes považováno za systém pravidel a etických norem. Konfuciánství stanovuje pravidla chování pro všechny oblasti mezilidských vztahů, mezi nimi pro vztahy mezi rodiči a dětmi.  Velký důraz kladou Číňané na vzdělání svých dětí, čemuž také odpovídá postavení učitele, který má ve společnosti autoritativní postavení. Právě se zahájením školní docházky (v 6 letech) se stává učitel zastupující autoritou otce. Děti tráví ve škole velké množství času, škola tak přebírá úlohu hlavního vychovatele, a učí se také o prázdninách. V předškolním věku je výchova dětí v Číně velmi shovívavá, neboť malé dítě si své chyby neuvědomuje. Fyzické tresty čínská výchova používá jen velmi omezeně.             

V čem se čínská výchova odlišuje
Na rozdíl od naší demokratické výchovy, která klade důraz na individualitu dítěte, svobodu projevu a možnost volby, čínská výchova žádný pojem, jako je individualita nezná, a klade důraz na přizpůsobení se kolektivu. Zatímco moderní evroamerická výchova vychází ze zranitelnosti dětské duše, Číňané vycházejí z toho, že dětská duše je silná, a proto hovoří se svými dětmi bez obalu také o jejich chybách. (Čínští rodiče nejsou vůbec útlocitní. Například když se domnívají, že je jejich dítě tlusté, řeknou mu, aby zhublo, aniž by trpěli obavou, že bude dítě v budoucnu trpět některou z poruch příjmů potravy.) Chválou se zde šetří a podpora dětského sebevědomí je spíše mizivá. Zatímco u nás vycházíme z rčení, že jedni rodiče uživí deset dětí a deset dětí neuživí jedny rodiče, čínští rodiče se domnívají, že jsou jim děti zavázány za to, co pro ně udělali, a proto od nich očekávají vděčnost. A co čínská výchova a volný čas? Na hraní PC her nebo sledování TV mohou děti rovnou zapomenout. Poté, co přijdou ze školy, přicházejí na řadu povinnosti v domácnosti. Předtím ale jejich matka dohlédne, aby měly hotové úkoly, a několikrát je vyzkouší.                  

Přečtěte si také

Tagy: výchova dětí v číně

Komentáře