Má Vaše dítě problémy ve škole? Možná za to může některá z poruch!

Datum publikace: 15.06.2014

Kategorie: Předškoláci | Školáci | Vývoj dítěte | Psychika | Vývoj předškoláka | Vývoj školáka | Poruchy učení

Nejde to Vašemu dítěti ve škole tak dobře, jak byste si přáli? Stěžují si paní učitelky na jeho chování? Je možné, že Vašeho malého školáka trápí některá z poruch pozornosti nebo porucha učení. Které poruchy patří mezi nejčastější a jak je řešit?

Pozor, poruchy pozornosti!

Porucha pozornosti je definována jako problematické chování, které způsobuje špatnou koncentraci dítěte na zadané úkoly, a vede k impulzivnímu jednání. Rozlišujeme dva základní typy poruch pozornosti, a to syndrom poruchy soustředění (ADD) a poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou (ADHD), která se vyskytuje především u chlapců. Poruchy pozornosti postihují kolem 5% školáků a jsou diagnostikovány nejčastěji při zahájení školní docházky, kdy má dítě problém s dodržováním školního řádu a disciplíny, což je typické zejména pro ADHD. Děti trpící ADD bývají klidnější a uzavřenější, takže je obtížnější zjišťování. V případě podezření na některou z poruch (poruchy pozornosti jsou dědičné), je třeba provést důkladné fyzické (musí se vyloučit poruchy, zraku, sluchu, atd.), laboratorní a psychologické vyšetření. Co se léčby týče, existuje několik možností terapie, které se často vzájemně kombinují. Medikace (podávání léků, které přispívají k udržení rovnováhy chemických látek v mozku), modifikace chování a rodinná, případně individuální terapie.

Specifické poruchy učení

Další skupinu poruch, která znesnadňuje školákům život, jsou specifické poruchy učení, které jsou stejně jako poruchy pozornosti dědičné. Mezi nejčastější z nich patří dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie. Dyslexie neboli porucha čtení se projevuje tak, že dítě má problém vnímat psané znaky, plete si je a nedaří se mu je spojovat do slov. Velmi podobnou poruchou osobnosti je dysgrafie, která způsobuje obtíže zapamatovat si písmena, postižený je píše obráceně a zaměňuje je. Často zaměňuje například b a d nebo 6 a 9. Dyslexie a dysgrafie se dle statistik vyskytují častěji u chlapců než u dívek a zatím není známa léčba. Třetí velmi častou poruchou učení je porucha počítání známá jako dyskalkulie, kdy dítě nedokáže v paměti udržet čísla a operovat s nimi. Na poruchy učení mohou poukazovat některé signály ještě předtím, než začne dítě chodit do školy, například předškolákovi (ve věku 5 až 6 let) činí obtíže rozlišování geometrických tvarů, anebo se naučit názvy písmen. Tyto varovné známky se vyplatí nepodceňovat, a včas zajistit provedení potřebných vyšetření. Prvním krokem by měla být konzultace s pediatrem, od které se vyvíjí další postup. Dítě s poruchou učení potřebuje speciální způsob vzdělávání (často individuálně), léky a individuální terapie. Jak dítěti pomoci A jak můžete svému dítěti pomoci v případě, že některou z výše uvedených poruch trpí? Předně se obrňte trpělivostí, přestože může být chování dítěte (zejména s ADHD) nesnesitelné, dítě za svou poruchu nemůže. Naopak dítě motivujte za dobré chování a dosažené úspěchy a často je chvalte. Dětem s poruchami pozornosti a učení pomáhá zavedení pevného řádu, na jehož dodržování budete lpět. Přejeme Vám pevné nervy!

Další články ze seriálu Škola volá najdete ZDE.

Tagy: dysgrafie | dysklakulie | dyslexie | poruchy učení

Článek je vydán v rámci seriálu: Škola volá

Komentáře