Vidí Váš předškolák dobře?

Datum publikace: 11.08.2014

Kategorie: Předškoláci | Maminky a tatínkové | Zdraví

Nikdo z nás nezanedbává význam preventivních prohlídek svých dětí v pediatrické ordinaci. Víte ale, že neméně důležité jsou preventivní prohlídky u očního lékaře? Včasné odhalení oční vady může dítě zachránit před vážným zrakovým postižením.

Nepodceňujte význam prevence

Vyšetření zraku je důležité především u předškoláků, dětí od dvou nebo tří do šesti až osmi let, protože v jejich případě ještě není uzavřen rozvoj zrakových funkcí, a zároveň nedochází k tolika změnám u dětí, které se před několika měsíci narodily. Protože některých očních vad si nemusíme jako rodiče vůbec všimnout, je z hlediska prevence velmi důležité nezanedbávat význam preventivních prohlídek u očního lékaře. (Význam prevence samozřejmě roste u dětí, v jejichž rodině se oční vada již objevila.) V případě očních vad totiž platí, čím dříve dojde k jejich odhalení, tím vyšší je šance na úspěšnou léčbu.

Dětské oční vady

Mezi nejvíce frekventované oční vady u dětí patří krátkozrakost, dalekozrakost, šilhání, astigmatismus a tupozrakost. První tři oční vady mohou rodiče odhalit sami. Šilhání je patrné na první pohled, na krátkozrakost (dítě vidí hůře na dálku) a dalekozrakost (dítě má problémy s viděním na blízko) obvykle upozorní nepřirozený způsob, jakým si dítě prohlíží knihy, nebo sleduje televizi. Astigmatismus, vrozená vada oční rohovky, má za následek, že dítě vidí pokřivený nebo jinak deformovaný obraz předmětů.

Nebezpečí tupozrakosti

Závažnou oční vadou, která postihuje 2 až 4% dětské populace, je právě tupozrakost neboli amblyopie, při které dochází ke snížení funkčnosti jednoho oka a vzácněji také obou očí (často v důsledku zanedbání jiných očních vad, jako je šilhání nebo astigmatismus). Zrádné je, že na tupozrakém oku nemusí být patrny vůbec žádné známky postižení. Optické dráhy, které přenášejí podněty z oka do mozku, nejsou dostatečně vyvinuty. Mozek postupně potlačuje vjemy zprostředkované nemocným okem. V případě neléčené tupozrakosti může dojít k vážnému a trvalému poškození funkčnosti oka spojeného s rizikem oslepnutí. Naproti tomu včasná diagnostika a léčba tupozrakosti, to znamená již v raném dětství, může problém odstranit.

Jak se léčí tupozrakost

Vzhledem k tomu, že tupozrakost nelze operovat, jedinou možnost představují konzervativní metody léčby. V praxi se nejčastěji kombinuje několik metod, a to korekce brýlemi, okluzory a speciální cvičení. Dětský pacient dostane brýle za účelem správné a přesné korekce oční vady. Okluzor, který se používá několik hodin denně, pak zakrývá zdravé oko, aby donutil postižené oko pracovat. Z tohoto důvodu se rovněž provádí pleoptická cvičení, které nutí postižené oko, aby bylo co nejvíce zatěžováno prací na blízko. Důležitou doplňující součástí cvičení pod dozorem odborníka je domácí cvičení, které lze provádět i zábavnou formou hry. Rodiče mohou s dětmi hrát například pexeso, motivovat dítě k obkreslování obrázků nebo drobných předmětů, atd. Společným úsilím rodičů, dítěte a odborníků lze tupozrakost vyléčit. Jak bylo ale uvedeno výše, nutnou podmínkou je včasná diagnóza (a následná léčba), k čemuž slouží právě preventivní prohlídky.

Informace o dětských očních vadách byly čerpány z webů: Dětské oči, Neovize a Duovize.

Tagy: Dětské oči | dětské oční vady | Duovize | Neovize

Komentáře