Revolvingový, investiční, lombardní… Aneb vyznáte se v úvěrech?

Datum publikace: 28.05.2020

Kategorie: Finance

Věděli jste, že existují desítky a desítky různých typů úvěrů? Lombardní, eskontní, investiční… A člověk má rázem pocit, že je k jejich pochopení potřeba minimálně maturita z ekonomie nebo účetnictví. Nebojte. Sepsali jsme pro vás přehled těch úvěrů, na které se Češi nejčastěji ptají internetových vyhledavačů a zajímají je jejich parametry či fungování. A věříme, že se díky němu v záplavě cizích slov z finančnictví už nikdy neztratíte.

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr vám poskytne finanční rezervu, kterou můžete opakovaně čerpat, když zrovna potřebujete. A to až do výše sjednaného limitu. S tímto typem úvěru se můžete setkat například u kreditní karty. S bankou máte domluvený maximální limit čerpání – víte tedy, kolik si můžete půjčit. Myslet ale musíte na včasné splácení – úroky z prodlení bývají v případě tohoto typu úvěru poměrně vysoké.

Výhodou revolvingového úvěru je, že ho lze obvykle sjednat online a peníze si můžete půjčit opakovaně, aniž byste pokaždé žádali o nový úvěr. Je to tedy rychlá možnost půjčení peněz v případě neočekávané situace.

Eskontní úvěr

Tento typ úvěru se týká především podnikatelů a jeho podmínky jsou vcelku striktní. Ve zkratce řešeno: Jedná se o odkup směnky bankou před lhůtou její splatnosti.

Jak k této situaci může dojít? Představte si, že podnikatel Novák si koupí zboží od podnikatele Dvořáka a vystaví mu směnku. Náhle se však podnikatel Dvořák ocitne v situaci, kdy nutně potřebuje finance, ale splatnost směnky ještě nenastala.

Obrátí se tedy na svou banku a ta za domluvených a poměrně přísných podmínek směnku odkoupí. Tímto okamžikem zaniká směnečný vztah mezi podnikateli a vytváří se nový mezi podnikatelem Novákem a bankou.

Vyznat se v typech úvěrů a jejich podmínkách? Není to jednoduché, ale ani nemožné. Jen je potřeba pečlivě studovat potřebné dokumenty.

Investiční úvěr

Stejně jako eskontní úvěr, také investiční úvěr využívají zejména podnikatelé. Banka jim půjčuje peníze na základě investičního záměru, ke kterému je potřeba dodat všechny projektové dokumenty a údaje. Pokud banka usoudí (a to i na základě vaší historie, bonity nebo studie proveditelnosti), že jí investice dává smysl, můžete tento typ úvěru získat.

Obvykle se můžete setkat s 3 typy úvěru: krátkodobým (na 1 rok), střednědobým (do 5 let) a dlouhodobým (až na 15 let). Investiční úvěr lze čerpat buď jednorázově, nebo po částech.

Díky investičnímu úvěru si tak můžete začít plnit své podnikatelské sny – je třeba ale počítat s tím, že bance budete ručit: nejčastěji movitým a nemovitým majetkem.

Lombardní úvěr

Tento typ úvěru si lze velmi zjednodušeně řečeno představit jako zastavárnu. Funguje totiž na principu zástavy movitých věcí výměnou za úvěr.

Jedná se ale o movité věci, jako jsou cenné papíry, drahé kovy či komodity. Lombardní úvěr se nejčastěji používá formou zástavy cenných papírů, což je výhodné pro klienta i pro banku.

Klient cenné papíry nemusí prodávat a pro banku představují rychle zpeněžitelnou formu v případě nesplácení úvěru. Výše lombardního úvěru se odvíjí od výše tržní ceny zástavy.

Akceptační úvěr

U tohoto typu úvěru banka neposkytuje klientovi finanční prostředky, ale přebírá na sebe jeho závazky. To samozřejmě není jen tak a banka si za tento typ úvěru účtuje akceptační provizi. Součástí úvěrové smlouvy pak jsou konkrétní podmínky, které musí klient splnit, aby se za něj banka zaručila. A když je nesplní, pak musí počítat s tím, že z výhodného akceptačního úvěru se stává klasický peněžní úvěr se všemi náležitostmi, které musí klient splnit.

Komentáře