Zajímavá fakta o vývoji dítěte: Od 3 do 8 let

Datum publikace: 23.03.2013

Kategorie: Předškoláci

Vývoj dítěte je naprosto fascinující cesta plná pokroků. Zastavme se alespoň na chvilku u věku od 3 do 8 let.

Jak přemýšlejí předškoláci

Do tří let věku si děti obvykle nepamatují, co prožily, což ovšem neznamená, že tyto zážitky nemají vliv na jejich vývoj. Pokud je například pokouše pes, mohou se psů bát i v dospělosti. Předškoláci si uvědomují sami sebe, svou osobu a odlišnost od ostatních. Pokud často používají slova „já“ a „moje“, nebojte se, že máte doma silné egoisty. Jedná se přirozenou součást vývoje, která dětem pomáhá právě k tomu, aby se odlišily od ostatních. Předškoláci ještě nepřemýšlejí jako dospělí. Jako příklad si uveďme, že Vás požádají, abyste jim napsali na výkres, který si věší na dveře svého pokoje, strašidlům je vstup zakázán.        

Malí školáci

Do 6 let věku si děti věci sice dobře pamatují, ale neovládají žádný systém, který by jim v tom pomáhal. Svou paměť začínají ovládat právě kolem 6 let, a proto je toto také období, kdy zahajují školní docházku. Děti nevedou vnitřní monolog samy se sebou, ale k rozpravám používají své imaginární přátele, jako jsou plyšová zvířátka, panenky, anebo postavy, které si samy vymyslí. Kolem 8 let věku tyto přátele opouštějí, plně si uvědomují své vlastní já, a jsou schopny vést vnitřní monolog podobně jako dospělí. 

Tagy: vývoj dítěte

Komentáře