Které dítěte se má lépe?

Datum publikace: 29.05.2014

Kategorie: Rodiče a děti | Sourozenci | Maminky a tatínkové

Nejmladší nebo nejstarší? To je často diskutovatelná otázka. Každé postavení má své výhody, nejmladší sourozenec mívá zpravidla největší ochranu rodičů. Nejstaršímu zase rodiče nejvíce dovolí.

Nejmladší sourozenec

Benjamínci, kteří požívají největší rodičovské ochrany, obvykle působí dojmem, že se mají ze všech sourozenců nejlépe. Kdo se však neocitl v jejich kůži, neví, že tato pozice s sebou přináší také svá úskalí. Nejmladší mívají pocit, že je nikdo nebere vážně a bývá pro ně velmi těžké, aby se v rodině prosadili. A že rodičovská podpora nebývá tak silná, jak se na první pohled zdá, protože unavení rodiče často přenechávají velkou část výchovy na nejstarším sourozenci, který je pro nejmladšího největším vzorem.

Nejstarší sourozenec

Postavení nejstaršího přináší celou řadu výhod. Prvorozené děti jsou od narození brány svými rodiči i ostatními členy rodiny vážně, nikdo je nepodceňuje. Proto také mívají nejstarší nejvíce sebedůvěry než ostatní. Na druhou stranu je od nich vyžadováno více. Rodiče očekávají, že toho v životě nejvíce dokážou, považují je za nejsilnější a svěřují jim nejvíce úkolů včetně péče o mladší sourozence. Podobně to má i naše redaktorka Dáša. Jsem starší sestra a když jsme byly malé holky, byla jsem já pořad ta šikovnější, která všechno zvládne. Markétce jsem byla předkládána jako vzor, který má následovat. Zároveň nás ale (patrně nevědomky) naše maminka stavěla do opozice. Já jsem musela být ta samostatná a moje sestra byla ta chudinka, co je mladší, míň šikovná, navíc s hyperaktivitou. Címž se omlouvalo ledacos. Vznikla tak mezi námi bariera, která se naplno projevila v pubertě, kdy jsme spolu nechtěly nic mít. Dnes se Markétou vídáme, máme se rády, ale pořád to není a (asi nikdy nebude) "ono"

Prostřední sourozenec

Pozice prostředního sourozence je podle odborníků nejméně výhodná. Rodiče totiž obvykle věnují nejvíce pozornosti ostatním sourozencům. Nejmladšímu proto, že je nejmladší, a mají pocit, že stále potřebuje jejich ochranu. Nestaršímu, protože považují pozici nejstaršího za nejvíce náročnou, a snaží se proto o kompenzaci. Prostřední sourozenci proto často trpí pocitem, že jsou přehlíženi. Na druhou stranu působí jako smírci sporů mezi nejstarším a nemladším sourozencem a bývají v rámci sourozeneckých vztahů nejvíce oblíbení.

Aby se sourozenci měli rádi

Spokojenost s rodinným životem sourozenců můžete samozřejmě zvýšit svým přístupem. Pro bezproblémové fungování rodiny je důležité podporovat zejména vzájemnou lásku mezi sourozenci. To v praxi znamená, že se budete snažit předcházet vzniku možných sporů, zejména tím, že se nebudete mísit se do jejich sporů (nemáte šanci rozhodnout spravedlivě), ale naopak se budete snažit se co nejrovnoměrněji rozložit pozornost, třebaže si ji nejmladší dítě žádá nejvíce. Dále je důležité děti nesrovnávat (ten chodil nebo mluvil dříve, ten je šikovnější) a dávat jim srovnatelné dárky (pod stromečkem by měly mít stejný počet krabiček, o narozeninách musí mít každý srovnatelný dort, atd.)

Tagy: postavení sourozenců v rodině

Komentáře