Jak darovat peníze s minimálním zdaněním?

Datum publikace: 29.08.2018

Kategorie: Finance

Rozhodli jste část svého majetku darovat ve formě peněz? Možná jste si mysleli, že zrušením darovací daně v roce 2014, je tedy darování osvobozeno od této povinnosti. Není tomu ale tak. Pokud teď uvažujete, jak darovat peníze a v jaký povinný desátek budete muset státu odvést, poradíme vám.

Občas to v České republice může vypadat tak, že platíme daně i za vzduch, který dýcháme. Dříve se darovací dani společně s daní z převodu nemovitosti věnoval zvláštní zákon. Ten byl ale v roce 2014 zrušen. Od té doby spadá darovací daň pod daň z příjmů jako bezúplatný příjem a platí na ni stejná sazba - tedy patnáct procent z hodnoty daru pro fyzické osoby a devatenáct procent pro osoby právnické.

Výhody a nevýhody úpravy daně

Před novelou zákona měla sazba daně vzrůstající charakter a lišila se v závislosti na výši přijatého daru. Do výše jednoho milionu korun byla sazba daně pouhých sedm procent.  Úprava zákona však sazbu sjednotila a pro dary nižší hodnoty tak může být daň několikanásobně vyšší. Nespornou výhodou, kterou novela zákona přinesla je fakt, že lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit mnohé slevy na dani a případně také kompenzovat základ daně ztrátou z podnikání. To za předchozí úpravy zákona nebylo možné.

Musí platit všichni?

Před úpravou zákona v roce 2014 byli obdarovaní rozděleni do tří skupin podle toho, jaký vztah měli k dárci. Podíváme se na to, jak je tomu dnes a jestli skutečně musí daň platit všichni.

  1. přímý příbuzní (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata a manželé) - osoby, které jsou s dárcem v takzvaném přímém příbuzenském vztahu jsou od darovací daně zcela osvobozeni bez ohledu na to, jakou částku darujete.
  2. příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, strýcové a tety, neteře a synovci, manželé rodičů a osoby žijící s dárcem v jedné domácnosti alespoň jeden rok) - pro ně platí stejná pravidla jako u první skupiny.

Řešíte, zda jak darovat peníze nejvýhodněji, zda darem nebo počkat na dědické řízení? Z hlediska daní je výhodnější darovat peníze za života, v dědickém řízení je nutné uhradit poplatek za notáře. Bez toho totiž řízení neproběhne.

Půjčka jako předmět daru

V případě, že vám známý půjčí nějaké peníze s nulovým úrokem, není jen vaší povinností mu vše do koruny vrátit. I bezúročné půjčky totiž podléhají dani z příjmu (dříve dani darovací). Nulovým úrokem jste defacto “okradli” stát o imaginární úroky, které byste platili z běžné půjčky, takže vám půjčku zdaní 15 procenty. I tady lze najít výjimky, na které se zákon nevztahuje, ale není jich mnoho, viz “Zákon o daních z příjmů, §3 (3)”.

Jak na daňové přiznání

Jestliže se na vás vztahuje daňová povinnost. nabytí daru přiznáte společně s jinými vašimi příjmy v jednom daňovém přiznání. Dar pak do daňového přiznání zapíšete jako “ostatní příjmy”. Je-li vámi nabytý dar osvobozený od daně, daňové přiznání podávat nemusíte.

Na co si dát pozor!

Pozor na případ, kdy se rozhodnete darovat svému pokrevnímu příbuznému (např. bratrovi) větší finanční obnos ze společného manželského účtu. Nemuselo by se vám to vyplatit. Obdarovaný je totiž pokrevním příbuzným pouze jednoho z partnerů. Darovaná částka se tedy půlí ideální polovinou, přičemž jedna polovina podléhá zdanění. Vyhnout se zdanění můžete pouze v případě, je-li účet psaný pouze na jednoho z partnerů.

Závěrem: Novela zákona o darovací dani jistě přinesla větší přehlednost a ucelenost českého daňového systému. Ubyla i administrativa spojená s podáním dalšího daňového přiznání. Nevýhodou však je fakt, že nižší darovaný příjem podléhá vyšší daňové sazbě.

Tagy: darovací daň | peníze | úspora

Čtěte na Rodičům

Komentáře