Táhněte s partnerem za jeden provaz a nikdy ho před dětmi neshazujte

Datum publikace: 27.11.2014

Kategorie: Jak být dobrým rodičem

Korektní vztah mezi rodiči a jejich jednotný postup je důležitý nejen k vytvoření zdravého prostředí pro život dítěte, ale také ovlivňuje formování jeho povahových vlastností.     

Děti potřebují klidný domov

Děti mají rády oba rodiče a těžce nesou, pokud jejich soužití nefunguje tak, jak si přejí. Jestliže řešíte své problémy s partnerem, nedělejte to před dětmi, ale v klidu vše proberte v jejich nepřítomnosti. Přestože se dítě tváří, že Váš rozhovor nevnímá, může ho velmi poznamenat. Například si může některé části Vašeho hovoru vyložit spatně, a pak se zbytečně trápit. Jsou známé případy, kdy dítě slyšelo matku, jak vyhrožuje otci, že od něho odejde, a pak se stalo, že z domova odešlo dítě. Dále si dejte pozor, ať svého partnera neshazujete před dětmi, a to ani v jeho nepřítomnosti. Toho se můžete dopustit i zcela neúmyslně, například dětem na tatínka něco nechtěně prozradíte. Specifickou kategorii v tomto ohledu představují rozvádějící se, anebo rozvedení rodiče, kteří se snaží dítě získat na svou stranu, očerňovat partnera a být v očích dítěte ten nebo ta lepší. Neuvědomují si, že tím trpí především dítě.      

Formování povahových vlastností

Aby spolu rodiče táhli za jeden provaz je důležité také, pokud jde o výchovu. Dítě, jehož rodiče nemají jednotný postup, může být nejisté, jak se má chovat. Uveďme si alespoň triviální příklad. Otec nutí dítě, aby po sobě uklízelo nádobí, matka mu to však s křikem zakazuje, protože se bojí, že by ho mohlo rozbít. Jednotný postup je třeba dodržovat také u trestání. Pokud každý dítě trestá za něco úplně jiného, dítě pak přebíhá od jednoho k druhému a učí se chytračit, což mu kazí charakter. 

Tagy: děti potřebují klidný domov

Článek je vydán v rámci seriálu: Jak být dobrým rodičem

Čtěte na Rodičům

Komentáře