Otec na mateřské dovolené

Datum publikace: 18.08.2011

Kategorie: Maminky a tatínkové

Otec na mateřské dovolené představuje velmi kontroverzní téma. Pro větší část naší společnosti je tato možnost nepřijatelná, třebaže nový zákoník práce s ní zcela legitimně počítá.

Výměna rolí
Z pohledu sociologů se přirozená dělba práce mezi muže a ženu, která je dána již od nepaměti, postupně narušuje. Otec na mateřské dovolené je jedním z projevů tohoto narušení. Hlavním důvodem, proč zůstává doma otec místo matky, je vyšší příjem matky. Výjimečná není ani situace, kdy má muž volné zaměstnání, které může vykonávat doma, zatímco žena musí dojíždět do práce. Rodina buď potřebuje příjem z obou zaměstnání, anebo matka nechce přerušit svůj pracovní život. Pokud zůstane doma otec, pobírá sociální dávky místo matky.       

Pro a proti
Naše konzervativní společnost pohlíží na partnerky otců na mateřské dovolené jako na krkavčí matky, zatímco na otce je nahlíženo buď jako na méně schopné (převážně ze strany mužů), anebo naopak jako na hrdiny (spíše ze strany žen). A jaký je názor psychologů? Když otec zůstane doma, může to prospět celé rodině. Získá hlubší citový vztah k dítěti, stejně jako ke své partnerce, neboť ji pak dokáže lépe pochopit. Ideální však je, když otec zůstane doma s dítětem později, od roku až roku a půl věku, a matku vystřídá. Nevýhody otcovské dovolené vyplývají především pro matku, a to především ta, že se dítě může příliš citově navázat na otce.                

Přečtěte si také

Tagy: otec na mateřské dovolené

Komentáře