Proč platit za soukromou školku?

Datum publikace: 15.11.2016

Kategorie: Předškoláci | Vývoj předškoláka | Příprava do školy

Asi největší výhodou soukromé mateřské školky oproti státní je malý kolektiv. Navíc se většinou soukromá školka snaží nabídnout i něco navíc. Například přirozenou výuku cizího jazyka, čímž dítě získá veliký náskok do budoucna.

Jestliže se rozhodnete dát své dítě do soukromé školky, čeká před vámi pár docela těžkých úkolů – jednak vybrat tu pravou. Protože na rozdíl od státní školky, které za pár stokorun měsíčně leccos odpustíte, v soukromé chcete za o dost větší peníze dostat pro své dítě to nejlepší. Dalším krokem je pak obhájit si své rozhodnutí před okolím, které mnohdy nechápe, jak můžete za školku platit x tisíc. A podezírají vás ze snobismu.

Mnohé maminky by i rády využily státní školky, ale zkrátka to nejde. Buď je školka v jejich okolí přeplněná a tříleté dítě nepřijme, anebo třeba z pracovních důvodů musí maminka své dítě přihlásit do školky dříve než v jeho třech letech. A takové do státní školky v drtivé většině neberou a státních jeslí je poskrovnu.

Kromě těch, kteří z výše uvedených důvodů „musí“ dát dítě do soukromé školky, je veliká skupina rodičů, kteří tak činí dobrovolně. A lze jen těžko předpokládat, že by byli všichni snobové a „obyčejná“ školka by jim nebyla dost dobrá. Proč tedy tolik rodičů dobrovolně platí měsíčně částky, které jim výrazně zahýbou rodinným rozpočtem?

Výhoda menšího kolektivu

Odpověď je vcelku jednoduchá – protože jim to dává smysl. Věří tomu, že při individuálním přístupu se jejich dítě bude snadněji rozvíjet, a to po všech stránkách, včetně té sociální. A také proto, že v menším kolektivu bude větší prostor na to, aby dítě mohlo lépe projevit své potřeby a byl brán ohled na jeho specifika. To, že takový přístup není možný ve státní školce, není samozřejmě chybou učitelek. Ty se jen těžko mohou při počtu 25 dětí ve třídě každému soustavně individuálně věnovat. V soukromých školkách bývá kolektiv okolo deseti dětí, většinou různého věku. I to má velký vliv na sociální rozvoj dítěte. Učí se od starších kamarádů a zároveň pomáhá těm mladším. Vždyť věkově jednolitý kolektiv lze zažít už jen na základní škole, případně ve sportovním klubu, v dospělosti už pak nikdy.

Školky s bonusem

Soukromé mateřské školky se většinou od ostatních snaží něčím odlišit. Existují například sportovní školky zaměřené více na motorický rozvoj, školky s alternativní filozofií (například waldorfské), oblíbené jsou také Montessori školky založené na přístupu italské pedagožky či lesní školky, kde jsou děti téměř neustále venku, a najdete také plno bilingvních školek, zejména česko-anglických.

Školky, kde se kromě češtiny ve velké míře využívá i angličtiny, vznikly na základě přirozené poptávky. Navštěvuje je mnoho dětí cizinců pracujících v České republice, ale také české děti, jejichž rodiče si uvědomují, že bez angličtiny se jejich děti v dospělosti neobejdou. A chtějí výuku svému dítěti co nejvíce usnadnit. Dítě se v raném věku učí jazyk zcela přirozeně a nenásilně.

Výuka angličtiny, aniž by trpěla čeština

Jednou z takových školek, zaměřených na přirozenou výuku anglického jazyka, je Jazyková školka v Praze 8 - Trojská Labuť. Centrum tvoří soukromá anglická školka, česko-anglická školka a jesle pod vedením rodilých mluvčí a certifikovaných pedagogů. Mateřská škola Trojská labuť je akreditovaným zařízením pod ministerstvem školství. Soukromá jazyková školka Trojská labuť je součástí MENSY ČR pro všestranný rozvoj nadání u dětí.

Česko-anglická školka v Troji využívá svou vlastní speciální metodu výuky, kdy děti přirozeně komunikují v anglickém jazyce, ale zároveň se rozvíjejí i v jejich rodném jazyce. Střídání českého a anglického pedagoga při činnostech je velkou výhodou, protože tak děti rozvíjejí komunikaci v obou jazycích zároveň. Důraz zde kladou převážně na bohatou slovní zásobu, aby se dítě nikdy a nikde nebálo mluvit a dokázalo se plnohodnotně vyjadřovat.

Někteří rodiče se výuce cizího jazyka v raném věku vyhýbají z obavy, že se dítě nenaučí pořádně česky. Toho se v Trojské Labuti bát nemusí. Pedagogové dbají na správnou výslovnost v rodném jazyce a na rozvoji schopnosti tvořit slova a věty. Tuto oblast má na starosti zdejší školní logopedka, zabývající se logopedickou prevencí a následné péči.

Pro ty, kteří nechtějí či nemohou své dítě dávat v Trojské Labuti do školky či jeslí, jsou určeny zájmové kroužky. Kromě široké nabídky sportovních či kreativních činností jsou zde i jazykové kroužky. Angličtina se zde vyučuje v kroužku Happy English nebo English on interactive board

Soukromé školky nejsou (ani nemohou) být levné. Ale je dost možné, že školkovné v pečlivě vybrané školce bude jednou z vašich nejlepších investicí.

Čtěte na Rodičům

Komentáře