V nepříjemné životní situaci může dětem pomoci sirotčí důchod

Datum publikace: 04.07.2017

Kategorie: Výchova | Vztahy | Vývoj školáka

Součástí rodinného života mohou být také nepříjemné události, jako je ztráta jednoho z rodičů. Pro pozůstalé potomky je zde k dispozici finanční pomoc, která může rodině ulehčit alespoň v oblasti výdajů. Jedná se o tzv. sirotčí důchod, o který mohou žádat nezaopatřené děti. Přečtěte si náš článek a zjistěte, kdo má na sirotčí důchod nárok, jak o něj požádat a jaká je jeho výše.

Kdo má nárok na sirotčí důchod
Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě (tedy děti do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26. roku věku), a to v případě, že zemře jeho rodič nebo osvojitel, případně také tzv. „osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče.“

Existuje zde také druhá podmínka, a to, že zemřelý musí pobírat starobního nebo invalidní důchod, případně splňovat podmínku alespoň poloviny doby pojištění potřebné pro nárok na invalidní důchod nebo splnil podmínky pro nárok na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Kde žádat o sirotčí důchod
O sirotčí důchod je možné žádat na správě sociálního zabezpečení, kam příslušíte podle místa svého trvalého bydliště. K žádosti budete potřebovat občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte, potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte a úmrtní list. Nebojte se také na správu sociálního zabezpečení zajít také v případě, že si nejste jistí, jestli splňujete podmínky pro žádost o tento důchod.

Pokud o důchod zažádáte, Česká správa sociálního zabezpečení vás bude informovat o výsledku vaší žádosti do 90 dnů od podání žádosti. V případě zamítavé odpovědi, můžete podat do 30 dnů námitku a žádost o přezkoumání.

Výše sirotčího důchodu
Sirotčí důchod se vypočítává ze starobního nebo invalidního důchodu, na který by měl nárok zemřelé v době smrti. Sirotčí důchod je 40 % z této částky. Je také definována základní výměra sirotčího důchodu, v roce 2017 je tato částka 2 550 Kč měsíčně.

Kde zjistit více
V případě, že si nejste jistí způsobem žádání o sirotčí či jiný důchod po smrti vašeho blízkého, vždy se můžete zeptat v pohřebním ústavu, který zajišťoval pohřeb, případně na odpovídajících úřadech. Nebojte se ptát na detaily, abyste nepromarnili využití každé pomoci, na kterou máte ze zákona nárok a která vám odlehčí v tíživé situaci.

Tagy: nezaopatřené dítě | péče o dítě | Sirotčí důchod | sirotek

Čtěte na Rodičům

Komentáře