Jak to chodí v Montessori škole?

Datum publikace: 24.02.2017

Kategorie: Hračky pro děti | Vývoj školáka | Školní pomůcky

Vaše dítě je osobnost, se kterou je tak třeba zacházet. Dítě by se mělo učit, protože chce, ne proto, že chce uspokojit učitele a rodiče. Učení by mělo být zábavné a bez stresu. Souhlasíte? Tak to přesně ti správní Montessori rodiče.

Co znamená „Montessori škola“?

Výuka v Montessori škole se řídí několika zásadními principy:

• Podpora činnosti dítěte

• Nenapomínání, absence trestů

• Neautoritativní, nenátlakový přístup

• Učitel je průvodce dítěte

• Užití materiálů a pomůcek s ohledem na věk a psychický vývoj dítěte

• Přiměřené užití uznání, snaha o nevybudování závislosti dítěte na pochvalách

• Posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte, podpora jeho bezpečí

• Princip tzv. dělené odpovědnosti (dítěti je poskytována svoboda pouze v těch případech, kdy je schopno s ní

   adekvátně naložit)

• Dítě aktivně přispívá ke konstrukci svého vzdělání

• Možnost volby materiálů a pracovního místa

• Chápání chyb jako nutnosti hlubšího procvičení učiva

• „Připravené prostředí“ v Montessori třídě beroucí v potaz vývoj žáků a jejich schopnosti.

Jak to v takové škole probíhá?

V Montessori třídě je uplatňován princip připraveného prostředí. Prostor bývá uspořádán do koutků. Děti se zde volně pohybují a věnují se své činnosti tam, kde je jim to příjemné. Nenachází se zde ale žádné lavice a katedra pro učitele. Děti nemají za úkol nehnutě sedět v lavici a pasivně naslouchat výkladu učitele.

Tip: Při výuce je užíván specifický metodický materiál či Montessori pomůcky. Ale sehnat se dají i Montessori hračky, které najdete například na agatinsvet.cz. Tam na vás čekají kreativní hry, školní pomůcky i hračky pro kojence.

Učivo je řazeno od jednoduchého ke složitějšímu a klade se především důraz na svobodný rozvoj, samostatnost a tvůrčí práci dítěte. Klasické vyučovací hodiny v Montessori škole neexistují, jsou nahrazeny činností dítěte. Na něm závisí, jak dlouho u dané činnosti setrvá. Montessoriovská výuka je založena i na tzv. skutečných aktivitách, kdy dítě např. pere prádlo či se stará se o rostliny a zvířata. Povětšinou děti bývají ve smíšených věkových skupinách a hodnocení prací a známkování probíhá slovně.

V takové škole není pro nepříjemné pocity či stres místo – myslíte, že to je to pravé i pro vaše děti?

Tagy: hračky | montessori | výuka

Čtěte na Rodičům

Komentáře